none
outlook 2010 为什么设置了默认收件箱,却不能直接把邮件接收到默认收件箱去呢?? RRS feed

答案

 • 您好,

  请查看默认接收邮件文件夹位置设置信息,操作如下:

  • 点击”文件” ->
  • “信息” ->
  • “帐户设置” ->
  •  “帐户设置” ->
  • “电子邮件” 标签下,”选定的帐户将新电子邮件传送到以下位置”。

  如果文件夹信息不正确,点击”更改文件夹”修改, 如下图所示:

  William Zhou
  --------------------------------------------------------------------------------

  如果您对我们的论坛在线支持服务有任何的意见或建议,请通过邮件告诉我们。
  Description: Description: TechNet 论坛好帮手立刻免费下载  TechNet 论坛好帮手

  2012年3月16日 6:32
  版主