none
請問為何DPM不支援跨網域的保護? RRS feed

 • 問題

 • Dear All

              看了DPM相關文件,裡面寫DPM支援跨網域的電腦(指的是一定要是子網域嗎?),不支援跨網域,為什麼不支援跨網域?

  譬如我要保護DPM.COM的網域,要新增一個TEST.DPM.TEST的網域?

   

   

   

   

                                                                                     謝謝

  2008年7月14日 上午 12:39