none
Exchange2003的退信 RRS feed

 • 問題

 • 訊息如下:

  有些或所有收件者未收到您送出的郵件。

        主旨:     RE:  test

        傳送日期: 2007/4/4 下午 08:47

  下列收件者無法送達:

        'user1' 2007/4/4 下午 08:47

              沒有任何電子郵件帳號能夠傳送至此收件者。

   

  請問是甚麼問題?Exchange秀斗嗎,因為之後又沒事

   

  謝謝

  2007年4月9日 上午 07:51

所有回覆