locked
有關WINDOWS工作管理員異常問題--WINDOWS XP HOME RRS feed

 • 問題

 •  

  各位大大:

         請問各位有無出現此問題,不知為何我的電腦上之"WINDOWS工作管理員",變成

  只出現"工作,狀態",其他可以轉至"應用程式,處理程序,效能"都無法出現,連同"檔案,選項,

  檢視,視窗,說明"都不見了,請問那要如何回復?????  麻煩告訴我如何恢復,謝謝!

                                                                                 

   

   

   

  2008年2月29日 上午 02:13

解答