none
outlook 未預期的壓縮檔尾端 RRS feed

  • 一般討論

  • outlook直接開啟解壓縮檔會出現 (未預期的壓縮檔尾端)的問題

    但另存新檔在開檔是正常的,請問各位專家此請況該如何解決

                                                                           謝謝!!

    2010年7月29日 上午 01:34

所有回覆