Każdy skryptowy język programowania posiada kilka różnych zastosowań pętli. PowerShell również wspiera większość z nich, a należą do nich: 

ForEach-Object

Najprostszym I najczęściej wykorzystywanym przejawem pętli w PowerShellu jest ForEach. Pętla ta pozwala na wykonywanie operacji dla każdego wystąpienia ze zbioru obiektów.

$array = 1,2,3,4,5

$array | ForEach {Write-Host $_}

Petlę tą można również zastosować w inny sposób.

ForEach ($value in $array) {Write-Host $value} 

For

Pętla For jest jednym ze standardowych wyrażeń pozwalających na wykonanie kodu określoną liczbę razy.

For ($i=1; $i -lt 5; $i++)  {Write-Host $i} 

While

Kolejnym rodzajem pętli jest While. Pozwala ona na wykonywanie operacji dopóki warunek jest prawdziwy.

$i = 1

While($i -lt 5) {Write-Host $i; $i++}

Pętla While może być również zastosowana w kilku innych wariantach: Do While oraz Do Untile.

Do While

Do While zachowuje się podobnie jak While, tzn. kod wykonywany jest dopóki warunek jest spełniony. Jedyną równicą jest to, iż kod zawsze wykonany jest przynajmniej jeden raz, a dopiero później sprawdzany jest warunek.

$i = 1

Do {Write-Host $i; $i++}

While ($i -lt 5)

Do Until

Pętla Do Untile jest pochodną pętli Do While, jednakże różni się od niej tym iż jest wykonywana dopóki warunek nie jest prawdziwy.

$i = 1

Do {Write-Host $i; $i++}

Until ($i -gt 5)

Więcej przykładów zastosowań pętli w PowerShellu można znaleźć tutaj lub przy pomocy cmdletów:

  • Get-Help about_Foreach
  • Get-Help about_For
  • Get-Help about_While
  • Get-Help about_do

Inne języki