Jest to artykuł z serii wiedzieć jak.
Proszę pozostawić ten artykuł przejrzystym i prostym, jak tylko to możliwe. Unikać spekulacyjnych dyskusji, a także nadmiernie technicznego rozwijania zasadniczych mechanizmów czy powiązanych technologii.Artykuł ten opisuje, jak wstawić sformatowany kod wraz z zastosowaniem kolorowania składni. Kolorowy i sformatowany kod jest łatwiejszy do odczytania na stronach, co pozwala czytelnikowi na szybsze jego zrozumienie.

Wstawienie kodu do Wiki-edytora może być trochę trudne w szczególności, gdy chcemy zachować formatowanie kodu zgodne z językiem Windows PowerShell. Ten artykuł zakłada, że używasz narzędzia Windows PowerShell ISE (wchodzącego w skład PowerShell v2.0) lub edytora PowerGUI Script Editor wydanego przez Quest Software.

Wykorzystanie PowerShell ISE

 1. Przechodzimy do strony projektu PowerShellPack. Pobieramy i instalujemy dodatek PowerShellPack.
 2. Uruchamiamy edytor Windows PowerShell ISE.
 3. Importujemy moduł PowerShellPack w edytorze Windows PowerShell ISE przy użyciu cmdletu: Import-Module PowerShellPack.
 4. W menu pojawi się nowy element nazwany Add-ons.
 5. Przy pomocy edytora Windows PowerShell ISE, otwieramy zapisany skrypt lub wpisujemy kod ręcznie.
 6. Zaznaczamy interesującą nasz część kodu, którą chcemy skopiować do Wiki-edytora.
 7. Z menu Add-ons, wybieramy pozycję IsePack, a następnie Edit i Copy-ColoredAsHTML (Ctrl+Alt+Shift+C).
 8. Teraz zaznaczony tekst przeformatowany do kodu HTML znajduje się w schowku.
 9. Wracamy do strony Wiki-edytora.
 10. Klikamy przycisk <>HTML w stopce edytora i odnajdujemy miejsce, gdzie chcemy wstawić kod.
 11. Wklejamy kod HTML ze schowka.
 12. Powinniśmy również zmienić czcionkę oraz ustalić jej wielkość poprzez modyfikację tagu <pre>:

  <pre style="font-family: consolas; font-size: 12px" class="PowerShellColorizedScript">
 13. Wynik powinien być następujący:
#####################################################################            
# Test-Me.ps1            
# Version 0.63            
#            
# This script just tests something            
#            
#####################################################################            
#requires -Version 2.0            
            
function Test-Me {            
[CmdletBinding()]            
 param (            
 [Parameter(Mandatory = $true, ValueFromPipeline = $true, Position = 0)]            
 [string]$Argument            
 )            
 Write-Host "You have passed the following argument to me:"            
 Write-Host $Argument            
}

 

Wykorzystanie PowerGUI

 1. Przechodzimy do strony projektu PowerGUI. Pobieramy i instalujemy PowerGUI Script Editor.
 2. Uruchamiamy PowerGUI Script Editor.
 3. Przy pomocy PowerGUI Script Editor otwieramy zapisany skrypt Windows PowerShell lub wpisujemy kod ręcznie.
 4. Zaznaczamy interesującą nasz część kodu, którą chcemy skopiować do Wiki-edytora.
 5. Z menu Edit wybieramy pozycję Copy As, a następnie HTML.
 6. Teraz zaznaczony tekst przeformatowany do kodu HTML znajduje się w schowku.
 7. Wracamy do strony Wiki-edytora.
 8. Klikamy przycisk <>HTML w stopce edytora i odnajdujemy miejsce, gdzie chcemy wstawić kod.
 9. Wklejamy kod HTML ze schowka.
 10. Powinniśmy również zmienić czcionkę oraz ustalić jej wielkość poprzez modyfikację tagu <pre>:

  <pre style="font-family: consolas; font-size: 12px">
 11. Wynik powinien być następujący:

 

#####################################################################
# Test-Me.ps1
# Version 0.63
#
# This script just tests something
#
#####################################################################
#requires -Version 2.0

function Test-Me {
[CmdletBinding()]
  param (
    [Parameter(Mandatory = $true, ValueFromPipeline = $true, Position = 0)]
    [string]$Argument
  )
  Write-Host "You have passed the following argument to me:"
  Write-Host $Argument
}

 


Zobacz również

Inne języki

Ten artykuł jest również dostępny w innych wersjach językowych: