P: Skąd mogę pobrać PowerShell v3?

O: Można go pobrać stąd, jednakże przed instalacją przeczytaj instrukcje!

P: Gdzie najlepiej zacząć szukać informacji o wersji 3.0?

O: Na przykład tutaj:

P: Gdzie zgłaszać błędy lub uwagi do wersji 3.0?

O: Błędy oraz uwagi można zgłaszać poprzez witrynę PowerShell Connect z uwzględnieniem prefiksu v3 w tytule.

P: Czy instalacja PowerShell v3 usuwa poprzednią wersję?


O: Instalacja PowerShell 3.0 aktualizuje wersję 2.0 do 3.0. Jednakże można wciąż używać funkcji z wersji 2.0 uruchamiając konsole w trybie kompatybilności.

P: Jak uruchomić konsolę w trybie kompatybilności z wersją 2.0?

O: Można tego dokonać uruchamiając PowerShell’a wraz z parametrem –Version 2. W przypadku PowerShell ISE można użyć tego skryptu, aby uruchomić kod w trybie kompatybilności z 2.0

Inne języki

Ten artykuł dostępny jest również w językach: