در این مقاله می خواهیم آموزش و راه اندازی شیرپوینت 2010 را آموزش بدهیم.

در مرحله اول قبل از نصب شیرپوینت باید نرم افزارهای پیش نیاز را نصب کنید از قبیل :

Web Server (IIS) role

Application Server role

Microsoft .NET Framework version 3.5 SP1

SQL Server 2008 Express with SP1

Microsoft Sync Framework Runtime v1.0 (x64 )

Microsoft Filter Pack 2.0

Microsoft Chart Controls for the Microsoft .NET Framework 3.5

Windows PowerShell 2.0

SQL Server 2008 Native Client

Microsoft SQL Server 2008 Analysis Services ADOMD.NET

ADO.NET Data Services Update for .NET Framework 3.5 SP1

Windows Identity Foundation (WIF )

ابتدا دی وی دی مربوط به نرم افزار را قرار داده ابتدا Install Software Prerequisites  را نصب می کنیم

در این مرحله next  را میزنیم


توافقنامه را قبول کرده و next


شروع به کپی کردن فایل ها می کندو پایان


و Install sharePoint Server را انتخاب می کنیم

از ما تاییدیه نصب را می پرسد


 در اینجا باید سریال را وارد کنیم 

بعد از بررسی کد شما گزینه ادامه فعال میشودتوافقنامه را قبول کرده و ادامه


 در این قسمت می توانیم شیرپوینت را به صورت  Stand alone  نصب کنیم  و یا به صورت server farm

و من server farm  را انتخاب می کنم که بتوانم سرورهای دیگری هم اضافه کنم


در این مرحله می خواهم که به صورت کامل نصب کنم   مرحله نصب شروع میشود


اتمام نصب اولیه و وارد تنظیمات اولیه سرور فارم  میشویم


مرحله اول کانفیگ  شیرپوینت  و next

در این مرحله می توانیم ب�� سرورفارم که در شبکه موجود است متصل شویم و یا یک سرورفارم جدید ایجاد کنیم

که من یک سرورفارم جدید ایجاد می کنم


در این قسمت  نام سرور دیتابیس را مشخص کرده و نام دیتابیس را مشخص می کنیم و نام کاربر شیرپوینت باید MOSS  باشه

البته دیتابیس باید با collation Latin1_General_CI_AS_KS_WS باشد


 در اینجا پسورد برای تنظیمات امنیتی وارد می کنیم برای بازگرداندن سایتدر این قسمت می توانیم پورت شیرپوینت را تغییر داده و یا به حالت از پیش تعیین شده قرار دهیم


 گزارشی از اطلاعات سرور
شروع راه اندازی و تنظیم سایت مدیریت


اتمام تنظیمات سایت مدیر 


ورود به سایت  با کاربر Moss


راه اندازی سرور فارم

به محض ورود به سایت تصویر زیر نمایان شده و به ما می گوید که سایت مدیریت مرکزی را فعال و راه اندازی کن


در این مرحله شروع راه اندازی است که Start the wizard را میزنیم


در این قسمت کاربر مدیر را انتخاب کرده و next می کنیم


شروع راه اندازی


در اینجا عنوان سایت و template  سایت را مشخص می کنیدو پایان این مرحله 


شمای کلی از سایت مدیریت مرکزی شیرپوینت 2010