Οι ρόλοι περιγράφουν τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να συνεισφέρει στο wiki. Για παράδειγμα, ένας «συντάκτης» μπορεί να επεκτείνει την αξία ενός αντικειμένου με την προσθήκη ενός στιγμιότυπου (screenshot). Οι ρόλοι είναι προοπτικές, δεν είναι τίτλοi, και σας βοηθούν να σκεφτοείτε διαφορετικούς τρόπους για τη βελτίωση των άρθρων wiki.

Ένας σημαντικός ρόλος είναι ο ρόλος των Moderator. Λαμβάνουν συνήθως γνωστοποιήσεις για αλλαγές στα άρθρα για να ψάξουν για πιθανούς συνεργάτες και να διατηρήσουν την ακρίβεια στα άρθρα. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν στην εφαρμογή μιας τεχνικά ισορροπημένης άποψης:

Balanced point of view (BPOV): Χαιρετίζουμε άρθρα που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές πλευρές μιας τεχνικής λύσης ή ενός τεχνικού προβήματος. Τα άρθρα που επιδεικνύουν κριτική σκέψη ενθαρρύνονται. Άρθρα με εξατομικευμένη κριτική ή με "bashing" ενός προϊόντος μπορεί να αφαιρεθούν. Χαιρετίζουμε, επίσης, πληροφορίες σχετικά με τεχνολογίες που δεν ανήκουν στη Microsoft αλλά που αποτελούν μέρος μιας λύσης που αφορά τις τεχνολογίες της Microsoft. Τα άρθρα πρέπει να είναι τεχνικά, και όχι εμπορικά όσον αφορά τον τόνο τους.

Αν βρείτε ένα άρθρο που παραβιάζει το BPOV, παρακαλούμε προσθέστε αυτήν την αποκήρυξη στην κορυφή του άρθρου και επικοινωνήστε με το Κοινοτικό Συμβούλιο:

Αποκήρυξη: Αυτό το άρθρο δεν ταιριάζει με τις τρέχουσες κατευθυντήριες γραμμές για το Balanced point of view του TechNet Wiki. Τα άρθρα που εκφράζουν την υποκειμενική προτίμησή τους για μια συγκεκριμένη λύση θα πρέπει να αποφεύγουν το "bashing" προϊόντων. Τα άρθρα σχετικά  με τεχνολογίες που δεν ανήκουν στη Microsoft θα πρέπει να περιγράφουν τον τρόπο που συνεργάζονται με τις τεχνολογίες της Microsoft. Εάν αυτό το άρθρο δεν έχει αναθεωρηθεί μέσα σε δύο εβδομάδες μπορεί να διαγραφεί. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον συγγραφέα.


Ρόλος

Τι κάνουν?

Τί εξουσίες έχουν?

Ποιοί είναι?

Διαχειριστές
(Administrators)

Διαχειρίζονται την υποδομή του wiki

Μπορούν να αναιρέσουν αλλαγές που έγιναν από Moderators.

Πρωταρχικοί ενδιαφερόμενοι

Συντονιστές (Moderators)/

Διαγράφοντες
(Deleters)

Παρέχουν γενική βοήθεια στους χρήστες του wiki

Παρακολουθούν το δικό τους σύνολο περιεχομένου. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ενημέρωση της έκδοσης του προϊόντος μετά την δημοσίευση του. Αυτοί, όπως κάνουν και οι συντάκτες, διασφαλίζουν τη συνολική ποιότητα.

Εργάζονται πάνω σε άρθρα, σηματοδοτημένα με την ταμπέλα "Wiki" για να βελτιώσουν την εμπειρία του wiki, παράλληλα με το δικό τους σύνολο περιεχομένου.

Εμπλέκονται στο TechNet Wiki Forum.

Γενικά προωθούν την υγιή κοινότητα και το υγιές wiki

Deleters:

Μπορούν να διαγράψουν άρθρα και σχόλια spam

Μπορούν να επεξεργαστούν σχόλια για να υποδείξουν μια λύση ή μια άλλη ενημερωμένη έκδοση

Πρέπει να διαμεσολαβούν σε σχόλια για την υγεία της κοινότητας, καθώς και για τη δική τους τεχνολογία

Συχνοί συνεισφέροντες

Αναλυτές
(Analysts)

Ερευνητές. Παρακολουθούν ροές δεδομένων μέσα στο περιεχόμενο τους για να βρούν βελτιώσεις.  Χρειάζεστε κι άλλα παραδείγματα κώδικα? Κλπ.


Οποιοσδήποτε

Δημιουργοί
(Creators)

Δημιουργούν, συντηρούν και ενημερώνουν άρθρα.

Χρησιμοποιούν πιο αποτελεσματικό τύπο περιεχομένου (άρθρα, βίντεο κλπ.)


Οποιοσδήποτε

Κριτικοί
(Critics)

Εξασφαλίζουν την ακρίβεια κάνοντας ουσιαστικές παρατηρήσεις, προσθέτοντας σχόλια και βαθμολογίες

Βοηθούν στην επιβολή του BPOV

Οποιοσδήποτε

Συντάκτες
(Editors)

Εξασφαλίζουν την ποιότητα,

επεκτείνουν το περιεχόμενο (για παράδειγμα, με την προσθήκη σεναρίων, screenshots, ή εναλλακτικών διαδικασιών)

Παρέχουν σημαντικές ενημερώσεις, όπως έκδοση (ειδικά πριν και μέχρι την κυκλοφορία)

Διατηρούν την συνέπεια

Δημιουργούν κορμούς άρθρων για την κάλυψη κενών

Προσθέτουν γραφικά, αναδιοργανώνουν, επεξεργάζονται, προσθέτουν σχόλια

Βοηθούν στην επιβολή του BPOV

Οποιοσδήποτε

Αθροιστές
(Aggregators)/

Προωθητές
(Promoters)

Παρακολουθούν την κοινότητα για την περιοχή τους

Προωθούν περιεχόμενο

Ψάχνουν για ιδέες περιεχομένου για να συζητήσουν με ομάδες περιεχομένου και προιόντων της Microsoft


Οποιοσδήποτε

 


Δείτε επίσης


Άλλες γλώσσες

Αυτό το άρθρο είναι διαθέσιμο και στις παρακάτω γλώσσες: