Active Directory xidmətinin schema versiyasını öyrənmək üçün aşağıdakı metodlardan birini istifadə edə bilərsiniz. Windows Server üzərində yüklü olan Active Directory xidmətinin schema versiyasını öyrənmək üçün aşağıdakı metodlardan birini istifadə edə bilərsiniz. Hazırda bu günün son versiyası Windows Server 2012 R2 Preview ilə təqdim olunub. Demək olar ki, hər yeni istehsal olunan ƏS-ində bu versiya dəyişməkdədir.

Windows Server 2019 88
Windows Server 2016 87
Windows Server 2012 R2 69
Windows Server 2012 56
Windows 2008 R2 47
Windows 2008 44
Windows 2003 R2 31
Windows 2003 30
Windows 2000 13
 
 1. Powerhsell Get-ADObject -Identity "cn=Schema,cn=Configuration,dc=technet,dc=az" -Properties * | Select objectVersion

 01

2.CMD - Dsquery
dsquery * cn=schema,cn=configuration,dc=technet,dc=az -scope base -attr objectVersion

 dsquery-schema02

3. CMD -Repadmin repadmin /showattr * cn=schema,cn=configuration,dc=technet,dc=az /atts:ObjectVersion
 repadmin-schema03

4.Registry
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters

 registry-schema04

5. ADSIEdit Strat-Run-ADSIEdit.msc “CN=Schema,CN=Configuration,DC=technet,DC=az”, sağ düymə “Properties”

 adsiedit-schema05

Yararlı olması ümidi ilə. 

Qaynaq : Active Directory Schema Versions