Xoş gördük bu mövzumuzda Exchange 2010-nun upgrade-i zamanı qarşılaşdığım çətinliklərin həllini qeyd edəcəyəm. Bu mövzumuz məqalə xarakteri daşımır. Burda əsasən SP3 paketinə keçid zamanı atılmış addımlar və nəticələr paylaşılıb. Addım və əməliyyatlar aşağıdakı kimidir.

Metod 1

E:\exch>setup /p Welcome to Microsoft Exchange Server 2010 Unattended Setup Preparing Exchange Setup Copying Setup Files COMPLETED No server roles will be installed Mailbox Role Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check Configuring Prerequisites COMPLETED Organization Checks FAILED A Setup failure previously occurred while installing the Mailbox role. Either run Setup again for just this role, or remove the role using Control Panel. The Exchange Server setup operation didn't complete. More details can be found in ExchangeSetup.log located in the <SystemDrive>:\ExchangeSetupLogs folder. Exchange Server setup encountered an error.

Metod 2

E:\exch>setup /m:upgrade Welcome to Microsoft Exchange Server 2010 Unattended Setup Preparing Exchange Setup Copying Setup Files COMPLETED The following server roles will be upgraded Languages Hub Transport Role Client Access Role Mailbox Role Management Tools Setup previously failed while performing the action "Install". You can't resume setup by performing the action "BuildToBuildUpgrade". Exchange Server setup encountered an error. E:\exch>

buildtobuild

Metod 1-2 (Həll)

buildtobuild_1

Problem çıxan server üzərindəki, Mailbox altında olan ActionWatermark ləvğ edirik.

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\ExchangeServer\v14\MailboxRole

Bu addımdan sonra Yenidən Sp3 yükləmyə çalışırıq...

Metod 1

E:\exch>setup /p

Welcome to Microsoft Exchange Server 2010 Unattended Setup Preparing Exchange Setup Copying Setup Files COMPLETED No server roles will be installed Mailbox Role Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check Configuring Prerequisites COMPLETED Organization Checks COMPLETED Configuring Microsoft Exchange Server Organization Preparation COMPLETED This server role can't be installed because the following roles aren't current: BridgeheadRole ClientAccessRole AdminToolsRole. The Exchange Server setup operation didn't complete. More details can be found in ExchangeSetup.log located in the <SystemDrive>:\ExchangeSetupLogs folder. Exchange Server setup encountered an error. E:\exch>

Metod 2

E:\exch>setup /m:upgrade

Welcome to Microsoft Exchange Server 2010 Unattended Setup Preparing Exchange Setup Copying Setup Files COMPLETED The following server roles will be upgraded Languages Hub Transport Role Client Access Role Mailbox Role Management Tools Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check Configuring Prerequisites COMPLETED Language Pack Checks COMPLETED Hub Transport Role Checks COMPLETED Client Access Role Checks COMPLETED Mailbox Role Checks COMPLETED Install hotfix Microsoft Knowledge Base article 2550886 from http://support.microsoft.com/kb/2550886 to improve Windows Failover Cluster transient communication instability when deploying stretched Database Availability Groups across datacenters. Configuring Microsoft Exchange Server Preparing Setup COMPLETED Stopping Services FAILED The following error was generated when "$error.Clear(); & $RoleBinPath\ServiceControl.ps1 -Operation:DisableServices -Roles:($RoleRoles.Replace('Role','').Split(',')) -SetupScriptsDirectory:$RoleBinPath; & $RoleBinPath\ServiceControl.ps1 Stop $RoleRoles.Replace('Role','').Split(',') " was run: "Service 'MSExchangeSA' failed to reach status 'Stopped' on this server.". The Exchange Server setup operation didn't complete. More details can be found in ExchangeSetup.log located in the <SystemDrive>:\ExchangeSetupLogs folder. Exchange Server setup encountered an error. E:\exch>

PS C:\Users\exadmin> Get-Service *exch* StopP... MSExchangeSA Microsoft Exchange System Attendant Stopped MSExchangeSearch Microsoft Exchange Search Indexer

buildtobuild_4

Servis stop olmadığı üçün sistemi restart edib həmin serivisi manul stop edərək digər exchange servislərini start edirəm, qurulum yarmçıq qalıdğı üçün servislər disable moddadır. Digər servisləri Enable-Start , Microsoft Exchange System Attendant servisinin qurulumda bir daha sıxntı çıxarmasını əngəlləmək üçün manual stop edirəm.

PS S:\> Get-Service *exch* Running MSExchangeRPC Microsoft Exchange RPC Client Access Stopped MSExchangeSA Microsoft Exchange System Attendant Running MSExchangeSearch Microsoft Exchange Search Indexer PS S:\>

Yenidən Metod 2 ilə davam edirik. E:\exch>setup /m:upgrade Welcome to Microsoft Exchange Server 2010 Unattended Setup Preparing Exchange Setup Copying Setup Files COMPLETED The following server roles will be upgraded Languages Hub Transport Role Client Access Role Mailbox Role Management Tools Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check Configuring Prerequisites COMPLETED Language Pack Checks COMPLETED Hub Transport Role Checks COMPLETED Client Access Role Checks COMPLETED Mailbox Role Checks COMPLETED Install hotfix Microsoft Knowledge Base article 2550886 from http://support.microsoft.com/kb/2550886 to improve Windows Failover Cluster transient communicatio n instability when deploying stretched Database Availability Groups across datacenters.

Configuring Microsoft Exchange Server Preparing Setup COMPLETED Stopping Services COMPLETED Language Files COMPLETED Removing Exchange Files FAILED Couldn't remove product with code 4934d1ea-be46-48b1-8847-f1af20e892c1. Fatal error during installation. Error code is 1603. The Exchange Server setup operation didn't complete. More details can be found in ExchangeSetup.log located in the <SystemDrive>:\ExchangeSetupLogs folder. Exchange Server setup encountered an error. E:\exch>

Bəzi rollup paketləri silib-yüklməyə çalışaraq msi paketləri test etdim ( http://support.microsoft.com/kb/2784788) MSI © (64:34) [13:34:20:110]: APPCOMPAT: no matching ProductCode found in database. MSI © (64:34) [13:34:20:110]: MSCOREE not loaded loading copy from system32 MSI © (64:34) [13:34:20:110]: Opening existing patch 'C:\Windows\Installer\1519a4.msp'. MSI © (64:34) [13:34:20:110]: Note: 1: 2203 2: C:\Windows\Installer\1519a4.msp 3: -2147287038 MSI © (64:34) [13:34:20:110]: Couldn't find local patch 'C:\Windows\Installer\1519a4.msp'. Looking for it at its source.

Əvəllcədən götürüdüyüm backup üzərində ki, fayılların installer bölməsinə aid olanları C:\WINDOWS\Installer bölməsinə restore etdim.

Birdaha Metod 2-ni sınaqdan keçirdim.

E:\exch>setup /m:upgrade Welcome to Microsoft Exchange Server 2010 Unattended Setup Preparing Exchange Setup Copying Setup Files COMPLETED The following server roles will be upgraded Languages Hub Transport Role Client Access Role Mailbox Role Management Tools Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check Configuring Prerequisites COMPLETED Language Pack Checks COMPLETED Hub Transport Role Checks COMPLETED Client Access Role Checks COMPLETED Mailbox Role Checks COMPLETED Install hotfix Microsoft Knowledge Base article 2550886 from http://support.microsoft.com/kb/2550886 to improve Windows Failover Cluster transient communication instability when deploying stretched Database Availability Groups across datacenters.

Configuring Microsoft Exchange Server Preparing Setup COMPLETED Stopping Services COMPLETED Language Files COMPLETED Removing Exchange Files COMPLETED Preparing Files COMPLETED Copying Exchange Files COMPLETED Language Files COMPLETED Restoring Services COMPLETED Languages COMPLETED Hub Transport Server Role COMPLETED Client Access Server Role COMPLETED This server role can't be installed because the following roles aren't current: AdminToolsRole. The Exchange Server setup operation didn't complete. More details can be found in ExchangeSetup.log located in the <SystemDrive>:\ExchangeSetupLogs folder. Exchange Server setup encountered an error. E:\exch>

Son olaraq registr altında yenidən dəyişklik edib sistemin yenidən upgrade olmasını tamamladım.

Admin tool altında olan versiyaları Mailboxla eynilşədirdim.

buildtobuild_6

Son

E:\exch>setup /m:upgrade Welcome to Microsoft Exchange Server 2010 Unattended Setup Preparing Exchange Setup Copying Setup Files COMPLETED The following server roles will be upgraded Languages Hub Transport Role Client Access Role Mailbox Role Management Tools Performing Microsoft Exchange Server Prerequisite Check Configuring Prerequisites COMPLETED Language Pack Checks COMPLETED Hub Transport Role Checks COMPLETED Client Access Role Checks COMPLETED Mailbox Role Checks COMPLETED Install hotfix Microsoft Knowledge Base article 2550886 from http://support.microsoft.com/kb/2550886 to improve Windows Failover Cluster transient communication instability when deploying stretched Database Availability Groups across datacenters. Configuring Microsoft Exchange Server Language Files COMPLETED Restoring Services COMPLETED Languages COMPLETED Hub Transport Server Role COMPLETED Client Access Server Role COMPLETED Mailbox Server Role COMPLETED Exchange Management Tools COMPLETED Finalizing Setup COMPLETED The Microsoft Exchange Server setup operation completed successfully.

Bu əməliyyat 2 günümü aldı və birbaşa real sturktur üzərində gerçəkləşdirilmiş bir əməliyyatdır. Zəhmət olmsa bu kimi əməliyyatlarda mütləq backuplarınızı və ön tədbirlərinizi görün. Sturkturda əlavə Node mövcud olduğu üçün servis kəsintisi yaşanmadı və digər Nodların upgrade-i zamanı bu kimi sıxıntılar baş vermədi. İnşAllah sizlər bu çətinliklə qarşılaşmazsınız.

Uğurlar !

Qaynaq: Exchange 2010 SP1, SP2 , SP3 Upgrade Troubleshooting