Bu makalemizde Microsoft’un yeni mail platformu olan Microsoft Exchange Server 2013 Preview “Unattended” Mailbox Server & Client Access Server Role kurulumunu sizler ile paylaşacağım. Hemen sistem gereksinimlerine göz atalım.

Exchange 2013 System Requirements

Network and directory server requirements for Exchange 2013 Preview

Hardware requirements for Exchange 2013 Preview

Supported operating systems for Exchange 2013 Preview

Ben sistemimi Windows Server 2008r2 Enterprise with SP1 üzerine kuracağım.

Exchange 2013 Preview supports the following minimum versions of Microsoft Office Outlook and Microsoft Entourage for Mac:

 • Outlook 2013 Preview
 • Outlook 2010 SP1 with April 2012 Cumulative Update
 • Outlook 2007 SP3 with July 2012 Cumulative Update
 • Entourage 2008 for Mac, Web Services Edition
 • Outlook for Mac 2011

Download ve daha fazla bilgi için aşağıda ki link’e göz atabilirsiniz.

https://profile.microsoft.com/RegSysProfileCenter/wizard.aspx?wiz 19cf12b6-0025-49e4-90f9-a02a424128be&lc 1033&ci=393

Öncelikle prerequestlerin kurulumu için aşağıda ki komutları sırasıyla uygulayalım.

 1.  Import-Module ServerManager
 2.  Add-WindowsFeature RSAT-ADDS (Eğer WS2008R2 kullanıyorsanız)
 3.  Install-WindowsFeature RSAT-ADDS (Eğer WS2012 kullanıyorsanız )

Ben Windows 2008r2 Ent. Kullandığımdan ilk iki komut ile adımları uyguluyorum.

Windows Server 2012 için:

 1. Import-Module ServerManager
 2. Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

Windows Server 2008 R2 için:

 1. Import-Module ServerManager
 2. Add-WindowsFeature Desktop-Experience, NET-Framework, NET-HTTP-Activation, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Web-Server, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI

Sunucumuzu restart ediyoruz. Sunucumuz açıldıktan sonra aşağıda ki kompanentleri kuruyoruz.

 •  FilterPack64bit
 •  filterpack2010sp1-kb2460041-x64-fullfile-en-us

Servislerden, NetTcpPortSharing servisini otomatiğe çekiyoruz.

Sistemimize uygun diğer komponentleri aşağıda ki linklerden download edip, yüklüyoruz.

Windows Server 2008 R2

Windows Server 2012

 

Yukarıda ki adımları uyguladıktan sonra Visual C++ 11 Beta Redistributable (x64) – 11.0.50531Uninstall etmemiz gerekiyor.

 •  Open Control Panel > Programs and Features.
 •  Select Visual C++ 11 Beta Redistributable (x64) – 11.0.50531 and then click Uninstall.
 •  In Microsoft Visual C++ 11 Beta setup, click Uninstall.
 •  When Microsoft Visual C++ 11 Beta is uninstalled, click Close.

Ben komut satırı üzerinden kurulumu başlatıyorum. Bu işleme Unattended kurulum denmektedir.

Cmd ile command ekranına düşüyoruz.

Exchange 2013’ün klasörüne girip aşağıda ki komutu uyguluyoruz.

Mailbox Server role için:

setup.exe /mode:install /OrganizationName ufuktatlidil /role:m /IacceptExchangeServerLicenseTerms

Mailbox Server Rolümüzü kurduk. Sistemi Reboot ediyoruz.

Client Access Server role için:

/setup.exe /mode:install /role:c /IacceptExchangeServerLicenseTerms

Mailbox Server & Client Access Server role için:

Dilersek sadece aşağıda ki komut ile Mailbox Server ve Client Access Server rollerini kurabiliriz.

/setup.exe /mode:install /role:m,c /IacceptExchangeServerLicenseTerms

Ben ayrı ayrı komutlar ile kurulumu yaptım. Yukarıda ki komut yinede test edelim ve bize ne cevap verecek görelim.

Mailbox Server ve Client Access Server rollerinin kurulu olduğunun bilgisi dönüyor. Ancak ilk 2 komutu kullanmasaydık, tek komut üzerinden işlem yapsaydık aşağıda ki gibi bir ekran ile karşılaşacaktık.

 

Kurulum loglarını ve hata loglarını C:\ExchangeSetupLogs klasörü altında bulabilirsiniz.

 

 

Microsoft Exchange Server 2013 kurulumunda setup.exe ve /IacceptExchangeServerLicenseTerms komutları ile kurulum önerilmektedir.

Servislerimize göz atalım.

Exchange Management Shell ve Exchange Toolbox’ı Start > Programs altında görebiliyoruz.

Exchange Management Console 2007 ve 2010’da kinin aksine web based bir yapı üzerinden çalışıyor.

https://servername/ECP ile Exchange 2013 Management Console’a erişebilirsiniz.

Microsoft Exchange 2013 yeni Cmdlets listesini aşağıda sizlerle paylaşıyorum.

 • Add-GlobalMonitoringOverride
 • Add-ResubmitRequest
 • Add-ServerMonitoringOverride
 • Clear-MobileDevice
 • Complete-MigrationBatch
 • Disable-App
 • Disable-MailboxQuarantine
 • Disable-UMCallAnsweringRule
 • Dump-ProvisioningCache
 • Enable-App
 • Enable-MailboxQuarantine
 • Enable-UMCallAnsweringRule
 • Export-DlpPolicyCollection
 • Export-MigrationReport
 • Get-ActiveSyncDeviceAutoblockThreshold
 • Get-App
 • Get-AuthConfig
 • Get-AuthServer
 • Get-CalendarDiagnosticAnalysis
 • Get-ClassificationRuleCollection
 • Get-DataClassification
 • Get-DlpPolicy
 • Get-DlpPolicyTemplate
 • Get-ExchangeServerAccessLicense
 • Get-ExchangeServerAccessLicenseUser
 • Get-FrontendTransportServer
 • Get-FrontendTransportService
 • Get-GlobalMonitoringOverride
 • Get-HealthReport
 • Get-InterceptorRule
 • Get-MailboxSearch
 • Get-MailboxTransportService
 • Get-MalwareFilteringServer
 • Get-MalwareFilterPolicy
 • Get-MalwareFilterRecoveryItem
 • Get-MigrationBatch
 • Get-MigrationConfig
 • Get-MigrationEndpoint
 • Get-MigrationStatistics
 • Get-MigrationUser
 • Get-MigrationUserStatistics
 • Get-MobileDevice
 • Get-MobileDeviceMailboxPolicy
 • Get-MobileDeviceStatistics
 • Get-MonitoringItemHelp
 • Get-MonitoringItemIdentity
 • Get-Notification
 • Get-PartnerApplication
 • Get-PendingFederatedDomain
 • Get-PolicyTipConfig
 • Get-PublicFolderMailboxDiagnostics
 • Get-PublicFolderMigrationRequest
 • Get-PublicFolderMigrationRequestStatistics
 • Get-PublicFolderMoveRequest
 • Get-PublicFolderMoveRequestStatistics
 • Get-QueueDigest
 • Get-ResourcePolicy
 • Get-ResubmitRequest
 • Get-ServerComponentState
 • Get-ServerHealth
 • Get-ServerMonitoringOverride
 • Get-SiteMailbox
 • Get-SiteMailboxDiagnostics
 • Get-SiteMailboxProvisioningPolicy
 • Get-TeamMailbox
 • Get-TeamMailboxDiagnostics
 • Get-TeamMailboxProvisioningPolicy
 • Get-TransportService
 • Get-UMCallAnsweringRule
 • Get-UMCallRouterSettings
 • Get-UMMailboxConfiguration
 • Get-UMPhoneSession
 • Get-UserPhoto
 • Get-WorkloadManagementPolicy
 • Get-WorkloadPolicy
 • Import-DlpPolicyCollection
 • Import-DlpPolicyTemplate
 • Invoke-MonitoringProbe
 • New-App
 • New-AuthServer
 • New-ClassificationRuleCollection
 • New-DlpPolicy
 • New-InterceptorRule
 • New-MailboxSearch
 • New-MalwareFilterPolicy
 • New-MigrationBatch
 • New-MigrationEndpoint
 • New-MobileDeviceMailboxPolicy
 • New-PartnerApplication
 • New-PolicyTipConfig
 • New-PowerShellVirtualDirectory
 • New-PublicFolderMigrationRequest
 • New-PublicFolderMoveRequest
 • New-ResourcePolicy
 • New-SiteMailbox
 • New-SiteMailboxProvisioningPolicy
 • New-TeamMailbox
 • New-TeamMailboxProvisioningPolicy
 • New-UMCallAnsweringRule
 • New-WorkloadManagementPolicy
 • New-WorkloadPolicy Redirect-Message
 • Remove-App
 • Remove-AuthServer
 • Remove-ClassificationRuleCollection
 • Remove-DlpPolicy
 • Remove-DlpPolicyTemplate
 • Remove-GlobalMonitoringOverride
 • Remove-HybridConfiguration
 • Remove-InterceptorRule
 • Remove-MailboxSearch
 • Remove-MalwareFilterPolicy
 • Remove-MalwareFilterRecoveryItem
 • Remove-MigrationBatch
 • Remove-MigrationEndpoint
 • Remove-MigrationUser
 • Remove-MobileDevice
 • Remove-MobileDeviceMailboxPolicy
 • Remove-PartnerApplication
 • Remove-PolicyTipConfig
 • Remove-PowerShellVirtualDirectory
 • Remove-PublicFolderMigrationRequest
 • Remove-PublicFolderMoveRequest
 • Remove-ResourcePolicy
 • Remove-ResubmitRequest
 • Remove-ServerMonitoringOverride
 • Remove-SiteMailboxProvisioningPolicy
 • Remove-TeamMailboxProvisioningPolicy
 • Remove-UMCallAnsweringRule
 • Remove-UserPhoto
 • Remove-WorkloadManagementPolicy
 • Remove-WorkloadPolicy
 • Reset-ProvisioningCache
 • Resume-MalwareFilterRecoveryItem
 • Resume-PublicFolderMigrationRequest
 • Resume-PublicFolderMoveRequest
 • Send-MapiSubmitSystemProbe
 • Set-ActiveSyncDeviceAutoblockThreshold
 • Set-App
 • Set-AuthConfig
 • Set-AuthServer
 • Set-ClassificationRuleCollection
 • Set-DlpPolicy
 • Set-FrontendTransportServer
 • Set-FrontendTransportService
 • Set-InterceptorRule
 • Set-MailboxSearch
 • Set-MailboxTransportService
 • Set-MalwareFilteringServer
 • Set-MalwareFilterPolicy
 • Set-MigrationBatch
 • Set-MigrationConfig
 • Set-MigrationEndpoint
 • Set-MobileDeviceMailboxPolicy
 • Set-Notification
 • Set-PartnerApplication
 • Set-PendingFederatedDomain
 • Set-PolicyTipConfig
 • Set-PublicFolderMigrationRequest
 • Set-PublicFolderMoveRequest
 • Set-ResourcePolicy
 • Set-ResubmitRequest
 • Set-ServerComponentState
 • Set-ServerMonitor
 • Set-SiteMailbox
 • Set-SiteMailboxProvisioningPolicy
 • Set-TeamMailbox
 • Set-TeamMailboxProvisioningPolicy
 • Set-TransportService
 • Set-UMCallAnsweringRule
 • Set-UMCallRouterSettings
 • Set-UMMailboxConfiguration
 • Set-UserPhoto
 • Set-WorkloadPolicy
 • Start-MigrationBatch
 • Start-UMPhoneSession
 • Stop-MigrationBatch
 • Stop-UMPhoneSession
 • Suspend-PublicFolderMigrationRequest
 • Suspend-PublicFolderMoveRequest
 • Test-MigrationServerAvailability
 • Test-OAuthConnectivity
 • Test-SiteMailbox
 • Test-TeamMailbox
 • Update-PublicFolderMailbox
 • Update-SiteMailbox
 • Update-T