Aşağıda ki Cmd’letsler ile gelişmiş Receive Connector işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

New-ReceiveConnector -Name “Uygulama” –Server MBX-1 -Usage Custom -Bindings 10.0.0.100:25 -RemoteIPRanges 192.168.1.1-192.168.1.10 -MaxMessageSize 50MB
New-ReceiveConnector -Name “Uygulama” –Server MBX-1 -Usage Custom -Bindings 10.0.0.100:25 -RemoteIPRanges 192.168.1.1-192.168.1.10 -MaxMessageSize 50MB –TransportRole HubTransport