Exchange 2013 Owa üzerinde kullanıcının en son ne zaman logon olduğunu aşağıda belirttiğim adımlar sayesinde görebiliriz.

PoweShell üzerinden:

Get-Mailbox –Resultsize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Sort LastLogonTime | select Displayname, lastlogontime
Get-Mailbox –Resultsize Unlimited | Get-MailboxStatistics | Sort LastLogonTime | select Displayname, lastlogontime | Convertto-Html | Out-File c:\Lastlogon.html
Get-Mailbox –Resultsize Unlimited –Database DB1 | Get-MailboxStatistics | Sort LastLogonTime | select Displayname, lastlogontime
Get-MailboxStatistics Ufuk.Tatlidil | FL *logon*

logon1

ECP üzerinden kullanıcı özelliklerine girip, Mailbox Usage kısmından Last Logon Time görebiliriz.

logon