Hiyerarşik Adres Defteri (Hierarchical Address Book) (HAB) – Exchange Server 2013 yapısında da devam etmektedir. Adres defterini hiyerarşik şekilde görüntülememizi ve kullanmamızı sağlayan bir özelliktir. Aşağıdaki ekran görüntüsü ile her zaman karşımıza çıkan Address Book penceresini görüyoruz. Bu ekran görüntüsündeki tek fark Organization sekmesi. Varsayılan kurulumda HAB aktif halde olmadığında bu sekme karşınıza çıkmayacaktır. Hiyerarşik Adres Defteri yapısını kurduğunuz zaman ise Organization Sekmesi aktif hale gelir ve Hiyerarşik olarak grupların kullanıcılarını görebilirsiniz.

hab1

Active Directory Yapımız aşağıda ki gibidir.

hab2

Kullanacağımız komutlar:

HAB’ ı oluşturmak için:

 • New-DistributionGroup -Name “UfukTatlidil” -DisplayName “UfukTatlidil” -Alias “UfukTatlidilRoot” -OrganizationalUnit “Get-ExchServer.com/MsExchangetr.org/HAB” -SamAccountName “UfukTatlidilRoot” -Type “Distribution”
 • Set-OrganizationConfig -HierarchicalAddressBookRoot “UfukTatlidil”
 • New-DistributionGroup -Name “Corporate Office” -DisplayName “Corporate Office” -Alias “CorporateOffice” -OrganizationalUnit “Get-ExchServer.com/MsExchangetr.org/HAB” -SamAccountName “CorporateOffice” -Type “Distribution”
 • Set-Group -Identity “UfukTatlidil” -IsHierarchicalGroup $true
 • Add-DistributionGroupMember -Identity “UfukTatlidilRoot” -Member “CorporateOffice”
 • Add-DistributionGroupMember -Identity “CorporateOffice” -Member “MsExchangeTr”
 • Add-DistributionGroupMember -Identity “CorporateOffice” -Member “Ufuk.Tatlidil”

hab3hab4

HAB’ın Sub Gruplarını oluşturmak için:

Sub HAB -1

 • New-DistributionGroup -Name “MsExchangetr.org” -DisplayName “MsExchangetr.org” -Alias “MsExchangetr.org” -OrganizationalUnit “Get-ExchServer.com/MsExchangetr.org/HAB” -SamAccountName “MsExchangetr.org” -Type “Distribution”
 • Set-Group -Identity “MsExchangetr.org” -IsHierarchicalGroup $true
 • Add-DistributionGroupMember -Identity “UfukTatlidilRoot” -Member “MsExchangetr.org”
 • Add-DistributionGroupMember -Identity “MsExchangetr.org” -Member “Serkan.Sari”

Sub HAB -2

 • New-DistributionGroup -Name “CozumPark.com” -DisplayName “CozumPark.com” -Alias “CozumPark.com” -OrganizationalUnit “Get-ExchServer.com/MsExchangetr.org/HAB” -SamAccountName “CozumPark.com” -Type “Distribution”
 • Set-Group -Identity “CozumPark.com” -IsHierarchicalGroup $true
 • Add-DistributionGroupMember -Identity “UfukTatlidilRoot” -Member “CozumPark.com”
 • Add-DistributionGroupMember -Identity “CozumPark.com” -Member “ilkim.ada”

hab5

HAB şeması:
hab6HAB şemamız oluşmuş mu? Outlook üzerinden bakalım.

hab7

Groupları oluşturduktan sonra, groupların sıralamasını aşağıda ki komut ile değiştirebilirsiniz.

Set-Group –identity “MsEchangetr.org” –SeniorityIndex 90

SeniorityIndex 90 değeri yükselttiğimiz takdirde belirttiğiniz group üste çıkacaktır.

Eğer bu Hiyerarşik Adres Defterini kapatmak isterseniz aşağıda ki komut size yardımcı olacaktır.

Set-OrganizationConfig -HierarchicalAddressBookRoot $null

Umarım faydalı olmuştur.

http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff607473%28v=exchg.150%29.aspx