Exchange Server 2010 ‘da EMC üzerinden görüntüleyebildiğimiz Internal ve External URL adresleri Exchange Server 2013 ‘de Exchange Administration Center ‘da görüntüleyemezsiniz. Bunun için aşağıdaki cmdlet ‘i kullanabiliriz.

Get-ECPVirtualDirectory | Format-List Name,InternalURL,ExternalURL

url