Exchange Server 2013 üzerinde https://Get-ExchangeServer.com/ecp ile bağlandığımızda Queue Viewer’ i göremeyiz.

Aşağıda ki adımlar ile Queue Viewer ‘ e erişebiliriz.

Programs > Microsoft Exchange Server 2013 > Exchange Toolbox

q1

q2

q3