Exchange Server 2013 CU2 ile Public Folder yönetimini ve belirli işlemleri sizler ile bu makalemizde paylaşacağım. Yapım’da Windows 2012r2 üzerinde kurulu Microsoft Exchange Server 2013 CU2 mevcut. Makale’nin içeriğinden kısaca bahsedersek  özetle aşağıda ki işlemleri sizler ile paylaşacağım.

§    Create a Public Folder

§    Mail-Enable a Public Folder

§    Mail-Disable a Public Folder

§    Update Public Folders

§    View Public Folder Item Statistics

§    Managing Public Folder Databases

§    Remove Public Folders

 
Öncelikle Public Folder Mailboxes altında root dizini olması gerekiyor.
Şayet bu dizin olmazsa PowerShell ile PF oluşturamazsınız. Örnekte ben bir tane oluşturdum.
clip_image002

 

clip_image004

 

clip_image006

 

Kontrol ettiğimizde Public Folders kısmında herhangi bir PF’in olmadığını görüyoruz.
clip_image008

 

Outlook üzerinden de kontrol edelim.
clip_image010
 
 
PowerShell’ i Run As ile çalışıtırıyoruz. Yeni PF oluşturmak için komutumuz.
New-PublicFolder -Name “MsExchangeTR”
clip_image012

 

Şimdi Ms Outlook 2013 ve ECP üzerinden kontrol edelim.
clip_image014

 

PF’ i oluşturduk. Ancak Mail Enable işlemini yapmadık. Enable işlemini istersen ECP üzerinden de yapabiliriz. Ancak biz Cmd’let ile yapacağız.
clip_image016

 

Enable-MailPublicFolder -Identity “\MsExchangeTR”

 

 

clip_image018

 

Komutumuzu girdikten sonra Mail-Enable olmuş ve e-mail adresi atanmış duruma geliyor.
clip_image020

 

clip_image022

 

PF’ e test maili atalım.
clip_image024

 

Mail sorunsuz çalışıyor.
clip_image026

 

Bu komut ise Mail-Enable olan Public Folder’ımızın mailini disable eder.
Disable-MailPublicFolder -Identity “\MsExchangeTR”
Bu komut ile Public Folder’ınızın konumunu değiştirebilirsiniz.
Update-PublicFolder “\ MsExchangeTR ” -Server “ex13.msexchangetr.org”
Public Folder’ımızın item istatistik bilgilerine göz atalım.
Get-PublicFolderItemStatistics -Identity “\ MsExchangeTR 
clip_image028

 

Public folder’ımız da bulunan öğelerin sayısı , tarih bilgisi ve Subject’lerini görebiliyoruz.
Bu komut ile’de istersek excel formatında bilgi kayıt edebiliyoruz.
Get-PublicFolderItemStatistics -Identity “\MsExchangeTR” | Select Subject,LastModificationTime,HasAttachments,ItemType,MessageSize | Export-CSV C:\PFIstatistic.csv
clip_image030

 

clip_image032

 

Bazı Örnek Komutlar:
Şimdi ki işlemimiz de ise Public Folder’ımızın database’ni değiştirme komutlarımıza göz atalım.
Yeni bir public folder database oluşturmak için komutumuz;
New-PublicFolderDatabase “Public Folders Name” -Server ex13
Oluşturulan Public Folder DB Mount için ;
Mount-Database “Public Folders Name”
Path belirterek PF Database oluşturmak için;
New-PublicFolderDatabase “DB Name”  -Server ex13 -EdbFilePath E:\Databases\DB Name\DBName.edb -LogFilePath D:\Logs\DBName
Son olaraktan sizlere Remove Public Folders komutun’dan bahsedeceğim.
Remove-PublicFolder -Identity “\MSexchangeTR”
Oluşturduğumuz Public Folder ‘ımızı siler.
Farklı bir sunucumuz’da ki Public Folder’ı silen komut;
Remove-PublicFolder -Identity  “\Ufuk Tatlidil” -Server “Server Name”
Son komutumuz ise mevcutta ki Public Folder’ın altında açılmış klasörler ile komple siler.
Remove-PublicFolder -Identity “\Ufuk Tatlidil” -Recurse: $True

 

 

Böylelikle sizler ile Exchange 2013 CU2 Üzerinde PowerShell ile Public Folder yönetimini paylaşmış oldum.
Umarım faydalı olmuştur.