Exchange Server kullanıcılara bir’den fazla bağlantı protokolü sunar. Bu protokoller arasında MAPI, Activesync, OWA, POP3 vb. gibi Client Access Sunucular tarafından sağlanan servisler bulunmaktadır. Sunucu kaynaklarının yanlışlıkla veya kasıtlı olarak yetersiz hale gelmesini engellemek amaçlı olarak Exchange 2013 sunucularda Throttling kullanılır.
Throttling kullanıcıların ne kadar Exchange sunucu kaynağı kullanacağını kısıtlar bu sayede kullanıcılar servislere zarar veremez veya DoS (Denial of Service) saldırıları engellenmiş olur. Kullanıcılara bağlantıları için limit uygulanacağından, Throttling Policy mailboxlara uygulanır. Mailboxlarda varsayılan durumda herhangi bir Throttling Policy olmadığından “default throttling policy” etkindir.
Get-ThrottlingPolicy | Format-Listkomutu ile bütün Throttling Policylere göz atabiliriz.
clip_image002

Komutun tam içeriği:
[PSC:\>Get-ThrottlingPolicy | Format-List
RunspaceId : 5ccb768e-d0e8-4193-8722-1fad99dcc3d1
ThrottlingPolicyScope : Global
IsServiceAccount : False
AnonymousMaxConcurrency : 1
AnonymousMaxBurst : 120000
AnonymousRechargeRate : 420000
AnonymousCutoffBalance : 720000
EasMaxConcurrency : 10
EasMaxBurst : 240000
EasRechargeRate : 360000
EasCutoffBalance : 600000
EasMaxDevices : 100
EasMaxDeviceDeletesPerMonth : Unlimited
EasMaxInactivityForDeviceCleanup : Unlimited
EwsMaxConcurrency : 27
EwsMaxBurst : 300000
EwsRechargeRate : 900000
EwsCutoffBalance : 3000000
EwsMaxSubscriptions : 5000
ImapMaxConcurrency : Unlimited
ImapMaxBurst : 60000
ImapRechargeRate : 240000
ImapCutoffBalance : Unlimited
OwaMaxConcurrency : 20
OwaMaxBurst : 480000
OwaRechargeRate : 1800000
OwaCutoffBalance : Unlimited
OwaVoiceMaxConcurrency : 3
OwaVoiceMaxBurst : 75000
OwaVoiceRechargeRate : 375000
OwaVoiceCutoffBalance : 525000
PopMaxConcurrency : 20
PopMaxBurst : 60000
PopRechargeRate : 240000
PopCutoffBalance : Unlimited
PowerShellMaxConcurrency : 18
PowerShellMaxBurst : Unlimited
PowerShellRechargeRate : Unlimited
PowerShellCutoffBalance : Unlimited
PowerShellMaxTenantConcurrency : Unlimited
PowerShellMaxOperations : Unlimited
PowerShellMaxCmdletsTimePeriod : Unlimited
ExchangeMaxCmdlets : Unlimited
PowerShellMaxCmdletQueueDepth : Unlimited
PowerShellMaxDestructiveCmdlets : Unlimited
PowerShellMaxDestructiveCmdletsTimePeriod : Unlimited
PowerShellMaxCmdlets : Unlimited
PowerShellMaxRunspaces : Unlimited
PowerShellMaxTenantRunspaces : Unlimited
PowerShellMaxRunspacesTimePeriod : Unlimited
PswsMaxConcurrency : 18
PswsMaxRequest : Unlimited
PswsMaxRequestTimePeriod : Unlimited
RcaMaxConcurrency : 40
RcaMaxBurst : 150000
RcaRechargeRate : 900000
RcaCutoffBalance : Unlimited
CpaMaxConcurrency : 20
CpaMaxBurst : Unlimited
CpaRechargeRate : Unlimited
CpaCutoffBalance : Unlimited
MessageRateLimit : Unlimited
RecipientRateLimit : Unlimited
ForwardeeLimit : Unlimited
DiscoveryMaxConcurrency : 2
DiscoveryMaxMailboxes : 5000
DiscoveryMaxKeywords : 500
DiscoveryMaxPreviewSearchMailboxes : 5000
DiscoveryMaxStatsSearchMailboxes : 100
DiscoveryPreviewSearchResultsPageSize : 200
DiscoveryMaxKeywordsPerPage : 25
DiscoveryMaxRefinerResults : 10
DiscoveryMaxSearchQueueDepth : 32
DiscoverySearchTimeoutPeriod : 10
PushNotificationMaxConcurrency : 20
PushNotificationMaxBurst : Unlimited
PushNotificationRechargeRate : Unlimited
PushNotificationCutoffBalance : Unlimited
PushNotificationMaxBurstPerDevice : 10
PushNotificationRechargeRatePerDevice : 6
PushNotificationSamplingPeriodPerDevice : 600000
IsLegacyDefault : False
Diagnostics :
AdminDisplayName :
ExchangeVersion : 0.20 (15.0.0.0)
Name : GlobalThrottlingPolicy_6285167f-d727-4bff-99ac-9102343b7a20
DistinguishedName : CN=GlobalThrottlingPolicy_6285167f-d727-4bff-99ac-9102343b7a20,CN=Global
Settings,CN=UFUKTATLIDIL,CN=Microsoft
Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=msexchangetr,DC=local
Identity : GlobalThrottlingPolicy_6285167f-d727-4bff-99ac-9102343b7a20
Guid : 5fb1159d-54db-44c7-ae1f-fe1ad55c007c
ObjectCategory : msexchangetr.local/Configuration/Schema/ms-Exch-Throttling-Policy
ObjectClass : {top, msExchGenericPolicy, msExchThrottlingPolicy}
WhenChanged : 9/18/2013 1:31:42 PM
WhenCreated : 9/18/2013 1:31:42 PM
WhenChangedUTC : 9/18/2013 10:31:42 AM
WhenCreatedUTC : 9/18/2013 10:31:42 AM
OrganizationId :
OriginatingServer : Ex13.msexchangetr.local
IsValid : True
ObjectState : Changed

Birde Adsiedit.msc üzerinden policy’ nin yerine bakalım.
clip_image004

 

clip_image006

 

Get-ThrottlingPolicy | Format-List Bu komut sayesinde bütün policiylerimizi görebiliriz.
Bazı Bağlantı türlerine ve açıklamalarına göz atalım.
 • Anonymous:Kullanıcının takvimine yapılacak olan yetkisiz bağlantılar. (SP1 ile geldi)
 • EAS (Exchange Active Sync):Exchange sunucumuza yapılacak ActiveSync bağlantılar.
 • EWS (Exchange Web Services):Exchange web servislerine yapılacak bağlantılar.
 • IMAP (IMAP4):Exchange sunucumuza yapılacak IMAP4 bağlantıları
 • OWA (Outlook Web App):Exchange sunucumuza yapılacak OWA bağlantıları.
 • POP (POP3):Exchange sunucumuza yapılacak POP3 bağlantıları.
 • RCA (RPC Client Access):Exchange sunucumuza yapılacak RPC Client Access bağlantıları.
 • CPA (Cross Premise Access):Exchange sunucumuza yapılacak Cross premise bağlantıları (SP1 Beta ile geldi) Bu bağlantıların herbiri için 4 adet ayar var.
 • MaxConcurrency:Aynı anda yapılabilecek bağlantı sayısı.
 • PercentTimeinAD:Dakikanın yüzde kaçının Active Directory sorgusu için harcanabileceği.
 • PercentTimeinCAS:Dakikanın yüzde kaçının Client Access Server isteği için harcanabileceği.
 • PercentTimeinMailboxRPC:Dakinanın yüzde kaçının RPC isteği için harcanabileceği.
Bu 4 ayar dışında şu ayarlar bulunmaktadır.
 • ForwardeeLimit:Forward edilebilecek maksimum kullanıcı sayısı limiti.
 • RecipientRateLimit:Kullanıcının gönderebileceği alıcı sayısı limiti.
 • MessageRateLimit:Kullanıcının gönderebileceği mesaj sayısı limiti.
 • EASMaxDevices:Kaç tane cihaz ile Active Sync ortaklığı kurabileceğinin limiti.
 • EASMaxDeviceDeletesPerMonth:Kaç tane cihaz ile Active Sync ortaklığını silebileceğinin limiti.
 • EWAMaxSubscriptions:Client Access sunucu başına kaç tane Push veya Pull kaydı yapılabileceğinin limiti.
 • EWSFastSearchTimeoutInSeconds:EWS arama sorgularında zaman aşımı süresi.
 • EWSFindCountLimit:EWS arama sorgularında gelecek olan maksimum cevap sayısı.
Get-Mailbox “ufuk.tatlidil” | fl ThrottlingPolicy
ufuk.tatlidil kullanıcısına Default Throttling Policy uygulandığı anlamına gelmektedir.
Default uygulanan policy görmek için aşağıda belirtilen cmd’leti kullanabilirsiniz.
clip_image008

 

New-ThrottlingPolicy -Name AllUsersBESPolicy -EwsMaxConcurrency 4 -ThrottlingPolicyScope Organization
clip_image010

 

Get-ThrottlingPolicy | select Namekomutu ile policylere göz atabiliriz.
clip_image012

 

Set-Mailbox ufuk.tatlidil -ThrottlingPolicy AllUsersBESPolicy
clip_image014

 

Get-ThrottlingPolicyAssociation komutu ile policy’ nin kimlere atandığını görebiliriz.
clip_image016

 

Daha birçok policy yazıp, sistem üzerinde mailbox’lara dağıtabilirsiniz.
Umarım faydalı olmuştur.