Hiyerarşik Adres Defteri (Hierarchical Address Book) (HAB) – Exchange Server 2010 ile gelen Adres defterini hiyerarşik şekilde görüntülememizi ve kullanmamızı sağlayan yeni bir özellik olarak çıktı karşımıza.
HAB yapısını kullanabilmek için Exchange Server 2010’da schema extend gerekiyor ancak Exchange Server 2010 Service Pack 1 kullanıyorsanız schema da herhangi bir değişiklik yapmanıza gerek kalmıyor.
Exchange 2010 ‘a sp1 kurmadıysanız aşağıda ki link HAB için schema extend işlemlerini anlatıyor.
Exchange Server 2010 Service Pack 1 ile Hiyerarşik adres defteri için şu cmdlet ler eklendi:
·         Set-OrganizationConfig için HierarchicalAddressBookRoot ayarı
·         Set-Group için IsHierarchicalGroup, SeniorityIndex, PhoneticDisplayNameparametreleri
·         Set-User için SeniorityIndex ve PhoneticDisplayName parametreleri
·         Set-Contact için SeniorityIndex PhoneticDisplayName ayarları
Aşağıdaki ekran görüntüsü ile her zaman karşımıza çıkan Address Book penceresini görüyoruz. Bu ekran görüntüsündeki tek fark Organization sekmesi. Varsayılan kurulumda HAB aktif halde olmadığında bu sekme karşınıza çıkmayacaktır.
image001
Hiyerarşik Adres Defteri yapısını kurduğunuz zaman ise Organization Sekmesi aktif hale gelir ve Hiyerarşik olarak grupların kullanıcılarını görebilirsiniz.
image002
Benim ortamımda Active Directory gruplarım iç içe geçmiş durumda ve hiyerarşik bir yapıya sahip. Aynı zamanda bu gruplar tek bir OU altında toplanmış durumda. Bu group’lar Universal olmalıdır.
image003
ufuktatlidil grubu benim Hiyerarşik Yapıda en üstte bulunan grubum olacak. 
Aşağıda yapının nasıl olacağını belirttim. Belirttiğim şemaya göre Groupları birbirlerine üye yapmamız gerekmektedir.
image004
Üst seviyedeki Grubu Hiyerarşik Adres Defterinin en üst seviyesi olarak belirliyorum:
set-OrganizationConfig -HierarchicalAddressBookRoot “ufuktatlidil”
image005
Kontrol etmek için aşağıda ki komutu kullabilirsiniz.
Get-OrganizationConfig | FL HierarchicalAddressBookRoot
image006
Aşağıda ki komutları girmeden önce EMC üzerinde Recipient Configuration – Distribution Group altında oluşturduğumuz grupları görüyoruz.
image007
Yapımda ki bütün grupları hierarchical olarak ayarlıyorum:
set-Group -identity “ufuktatlidil” -IsHierarchicalGroup $true
set-Group -identity “Genel Mudurluk” -IsHierarchicalGroup $true
set-Group -identity “IT” -IsHierarchicalGroup $true
set-Group -identity “FINANS” -IsHierarchicalGroup $true
set-Group -identity “SATIS” -IsHierarchicalGroup $true
set-Group -identity “Network Admins” -IsHierarchicalGroup $true
set-Group -identity “System Admins” -IsHierarchicalGroup $true
image008
Gördüğünüz üzere komutlarımız başarılı bir şekilde PowerShell ekranımızda uyguladık.
Şimdi Ms Outlook üzerinden kontrol edelim.
image009
Groupları oluşturduktan sonra, groupların sıralamasını aşağıda ki komut ile değiştirebilirsiniz.
 Set-Group –identity “Genel Mudurluk” –SeniorityIndex 90
SeniorityIndex 90değeri yükselttiğimiz takdirde belirttiğiniz group üste çıkacaktır.
Eğer bu Hiyerarşik Adres Defterini kapatmak isterseniz aşağıda ki komut size yardımcı olacaktır.
Set-OrganizationConfig -HierarchicalAddressBookRoot $null