Exchange Server 2010 SP1 ile Public Folder yönetimini ve belirli işlemleri sizler ile bu makalemizde paylaşacağım. Yapım’da Windows 2008r2 üzerinde kurulu Microsoft Exchange Server 2010 SP1 mevcut. Makale’nin içeriğinden kısaca bahsedersek  özetle aşağıda ki işlemleri sizler ile paylaşacağım.
·         Create a Public Folder
·         Mail-Enable a Public Folder
·         Mail-Disable a Public Folder
·         Update Public Folders
·         View Public Folder Item Statistics
·         Managing Public Folder Databases
·         Remove Public Folders
Öncelikle yapımızda public folder olup, olmadığına bir bakalım.
image001
Gördüğünüz üzere herhangi bir Public Folder yok.
Hemen ilk işlemimiz olan PowerShell’den Public  Folder’imizi oluşturalım.
Komutumuz ;
New-PublicFolder -Name “Ufuk Tatlidil”
image002
Şimdi Ms Outlook 2010 ve ECM üzerinden kontrol edelim.
image003
Ufuk Tatlidil isimli Public folder’ımız oluşmuş.
Şimdi Mail-Enable işlemlerini yapalım. Yeni oluşturduğumuz için default olarak Mail Disable gelmektedir.
image004
Mail-Enable etmek için gerekli komutumuz;
Enable-MailPublicFolder -Identity “\Ufuk Tatlidil”
image005
Komutumuzu girdikten sonra Mail-Enable olmuş ve e-mail adresi atanmış duruma geliyor.
image006
Bu komut ise Mail-Enable olan Public Folder’ımızın mailini disable eder.
Disable-MailPublicFolder -Identity “\Ufuk Tatlidil”
Bu komut ile Public Folder’ınızın konumunu değiştirebilirsiniz.
Update-PublicFolder “\Ufuk Tatlidil” -Server “Dc.ufuktatlidil.com”
Public Folder’ımızın item istatistik bilgilerine göz atalım.
Get-PublicFolderItemStatistics -Identity “\Ufuk Tatlidil”
image007
Public folder’ımız da bulunan öğelerin sayısı , tarih bilgisi ve Subject’lerini görebiliyoruz.
Bu komut ile’de istersek excel formatında bilgi kayıt edebiliyoruz.
Get-PublicFolderItemStatistics -Identity “\Ufuk Tatlidil” | Select Subject,LastModificationTime,HasAttachments,ItemType,MessageSize | Export-CSV C:\PublicIstatistic.csv
image008
Şimdi ki işlemimiz’de ise Public Folder’ımızın database’ni değiştirme komutlarımıza göz atalım.
Yeni bir public folder database oluşturmak için komutumuz ;
New-PublicFolderDatabase “Public Folders Name” -Server UfukDC
Oluşturulan Public Folder DB Mount için ;
Mount-Database “Public Folders Name”
Path belirterek PF Database oluşturmak için ;
New-PublicFolderDatabase “DB Name”  -Server UfukDC -EdbFilePath E:\Databases\DB Name\DBName.edb -LogFilePath D:\Logs\DBName
Son olarak’da sizlere Remove Public Folders komutun’dan bahsedeceğim.
Remove-PublicFolder -Identity “\Ufuk Tatlidil”
Oluşturduğumuz Public Folder ‘ımızı siler.
image009
Farklı bir sunucumuz’da ki Public Folder’ı silen komut;
Remove-PublicFolder -Identity  “\Ufuk Tatlidil” -Server “Server Name”
Son komutumuz ise mevcutta ki Public Folder’ın altında açılmış klasörler ile komple siler.
Remove-PublicFolder -Identity “\Ufuk Tatlidil” -Recurse: $True
Böylelikle sizler ile Exchange 2010 SP1 Üzerinde PowerShell ile Public Folder yönetimini paylaşmış oldum.
Umarım faydalı olmuştur.