Exchange 2007 için Sertifika Talebinde Bulunmak;

1) Exchange 2007 sunucusu üzerinde Exchange PowerShell ile yeni sertifika talebinde bulunuyoruz. Örnek Komut dizimi aşağıdaki gibidir;

New-ExchangeCertificate -FriendlyName ‘mail.domain.com’ -GenerateRequest -PrivateKeyExportable $true -KeySize ’2048′ -SubjectName ‘C=TR,S=”Bölege Adı”,L=”Istanbul”,O=”X Firması”,OU=”Firma Adı”,CN=mail.domain.com’ -DomainName ‘mail.domain.com’,'autodiscover.domain.com’ -Path c:\cert.req

Not: Yukarıda geçen mail.domain.com, S=Bölge adı Cn= mail.domain.com örnek değişkenlerdir. fimanız yada testleriniz için bu alanları yapınıza uygun olarak derleyiniz.

2) Oluşan *.req uzantılı dosyanızı notepad ile açıp bütün yazıları “Eksiksiz olarak” kopyalayın

3) Sonrasında, https://www.globalsign.com/contact/testdv/form_testcert_dv_en.html adresinde bulunan formu eksiksiz, doğru bir şekilde doldurun ve kopyaladığınız *.req içerisindeki yazıyı site üzerinde ki “CSR – Enter your Certificate Signing Request” alanına yapıştırıp formu gonderin,

4) Daha sonra http://www.globalsign.com/support/install/ex_2007.php adresindeki adımlara uygun olarak, sertifikanızı Exchange 2007 sunucusuna import ediniz.

Exchange 2010 için Sertifika Talebinde Bulunmak;

1) Exchange 2010 için, http://www.globalsign.com/support/csr/serversign_iis7.php adresindeki adımları takip ederek Excahnge 2010 sunucusu üzerindeki IIS7 konsolundan yeni bir Sertifika Request talebinde bulunun (Not: Site üzerindeki resimler Web sitesi için örneklendirilmiştir , biz buradaki boşlukları yapımıza uygun isimler doğrultusunda doldurmalıyız)

2) Oluşan *.req uzantılı dosyanızı notepad ile açıp bütün yazıları “Eksiksiz olarak” kopyalayın

3) Sonrasında, https://www.globalsign.com/contact/testdv/form_testcert_dv_en.html adresinde bulunan formu eksiksiz, doğru bir şekilde doldurun ve kopyaladığınız *.req içerisindeki yazıyı site üzerinde ki “CSR – Enter your Certificate Signing Request” alanına yapıştırıp formu gonderin,

4) Daha sonra, http://www.globalsign.com/support/install/install_iis7.php adresindeki adımlara uygun olarak, sertifikanızı Exchange 2010 sunucusuna import ediniz.

5) Son olarak, EMC üzerinden, Yeni ipmort ettiğimiz Sertifikamızı Assign Services to Certificate ile Assign etmemiz gerkli.