Domain Admin, Enterprise Admins, vb. korumalı hesaplar için hak verilse dahi güvenlik politikası nedeni ile bir süre sonra Domain Admin vb. yetkisi verdiğiniz User’ın Send As yetkisi kendiliğinden silinecektir.
Korumalı hesaplara bu hakkın verilebilmesi için Windows 2003 CD’si içinden veya Microsoft’un Sitesinden Windows Server 2003 Support Tools’u indirelim. Extract ettikten sonra, Exchange Server‘ın C:\ dizinine klasörü kopyalıyalım. Daha sonra aşağıda belirttiğim komutu Command Promt’ta C:\ dizini altında çalıştıralım.

Supprot Tools:
Windows Server 2003 Service Pack 2 Support Tools (78)

Örnek Komutumuz:

C:\support>dsacls “cn=adminsdholder,cn=system,dc=gtt,dc=local” /G “DOMAIN ISMI\BLACKBERRY SERVER USER:CA;Send As”

Açıklama:

  • dc= AD Domin (Örnek: Get-ExchangeServer)
  • dc= com AD Uzantısı (Örnek: dc=com veya dc=net)
  • Domain (Örnek: Get-ExchangeServer\Blackberry (BesAdmin User)

bb

Not: Yukarıda ki komut çalışıtırılmak istenmezse, kullanıcının Domain Admin hakları alınmalıdır. Aksi durumda Send As yetkisi 10-20 Dk’lık süreç içerisinde silinecektir.