OWA üzerindeki 15 dk lık varsayılan timeout süresi dolduğu zaman normalde tekrar FBA ekranı gelmeli ve sizde şifrenizi tekrar girerek maillerinize ulaşmalınız.

Ancak bu time out süresi dolduktan sonra OWA ya erişmek istediğinizde aşağıdaki gibi bir hata alabilirsiniz

“Outlook Web Access did not initialize. An event has been logged so that the system administrator can resolve the issue. Please contact technical support for your organization.”

Bu durumda iki çözüm uygulayabilirsiniz.

Birincisi OWA virtual directory silinip yeniden oluşturulması

remove-owavirtualdirectory –Identity “owa (Default Web Site)”

bu sayede var olan directoryi silmiş olduk. Ama bu yeterli olmuyor bunun birde active directory üzerinden silinmesi lazım

CN=owa (Default Web Site),CN=HTTP,CN=Protocols,CN=ServerName,CN=Servers,CN=Exchange Administrative Group(GUID),CN=Administrative Groups,CN=Organization,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=domain,DC=com

Şimdi ise yenisini açalım

New-owavirtualdirectory –Name “owa” –website “Default Web Site”   (Website is case sensitive)

ikinci yöntem ise var olan virtual directoryler için izinlerin düzenlenmesi

OWA virtual directoryleri üzerinde anonim erişimi kaldırın ve basic authentication seçenekleri işaretleyin

OWA – Basic

8.1.240.5 – Enable anonymous access

8.1.263.0 – Enable anonymous access

8.1.291.1 – Enable anonymous access

8.1.311.2 – Enable anonymous access

auth – Enable anonymous access

Bin – Enable anonymous access

Current – Basic

forms – Basic

Help – Basic

smime – Basic

spell – Basic