Şirket organizasyonunuzda Exchange Server kullanıyorsunuz ve çalışanlar Active Sync özelliği sayesinde maillerine bakabiliyorlar. Ancak size bir takım istatistiki bilgiler gerekiyor , örneğin Active Sync Policy tanımlayacaksınız ancak iphone os4 e kadar hala password recovery olmadığı için iphone kullanıcılarını veya BlackBerry kullanıcılarını bulmak mı istiyorsunuz ?

Bunu basit bir komut ile yazabilir ve küçük bir geliştirme ile toplu bilgilere ulaşabilirsiniz

Get-ActiveSyncDeviceStatistics -mailbox ufuk

sonuç aşağıdaki gibidir.

[PS] C:\>Get-ActiveSyncDeviceStatistics -Mailbox ufuk

RunspaceId                    : ca5191a3-40c4-4372-ad4b-afe201b43a6c
FirstSyncTime                 : 9/28/2012 12:55:32 PM
LastPolicyUpdateTime          : 12/21/2012 6:11:20 PM
LastSyncAttemptTime           : 12/21/2012 6:12:49 PM
LastSuccessSync               : 12/21/2012 6:12:47 PM
DeviceType                    : iPhone
DeviceID                      : Appl86027KDCEDG
DeviceUserAgent               : Apple-iPhone2C1/1001.523
DeviceWipeSentTime            :
DeviceWipeRequestTime         :
DeviceWipeAckTime             :
LastPingHeartbeat             :
RecoveryPassword              : ********
DeviceModel                   : iPhone2C1
DeviceImei                    :
DeviceFriendlyName            : iPhone 3GS
DeviceOS                      : iOS 6.0.1 10A523
DeviceOSLanguage              : tr
DevicePhoneNumber             :
MailboxLogReport              :
DeviceEnableOutboundSMS       : False
DeviceMobileOperator          :
Identity                      : gtt.local/IT/Ufuk TATLIDIL/ExchangeActiveSyncDevices/iPhone§Appl86027KDCEDG
Guid                          : 7acdc997-fb93-44d8-b5be-058d5c04ea29
IsRemoteWipeSupported         : True
Status                        : DeviceOk
StatusNote                    :
DeviceAccessState             : Allowed
DeviceAccessStateReason       : Global
DeviceAccessControlRule       :
DevicePolicyApplied           : General Mobile Phone Users
DevicePolicyApplicationStatus : AppliedInFull
LastDeviceWipeRequestor       :
DeviceActiveSyncVersion       : 14.1
NumberOfFoldersSynced         : 5
SyncStateUpgradeTime          :

mobile