Exchange Server 2007 veya 2010 ortamında kullanıcıların mail gönderme sorunları ile karşılaşmasını ardından kullanıcı izinlerine baktığınızda eğer “NT AUTHORITY\SELF” kullanıcısı yok ise aşağıdaki komut ile tüm kullanıcılara bunu ekleyebilirsiniz.

Get-mailbox | Add-Mailboxpermission -user “NT AUTHORITY\SELF” -AccessRights FullAccess