Exchange 2010 üzerinde kullanıcıların parola değişikliklerini OWA üzerinden kendilerinin yapabilmeleri için aşağıda ki adımları uygulamanız yeterki olacaktır.

  • Start-Run-Regedit yazılır ve enter tuşuna basılır
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\MSExchange OWA değerine gelinir ve sağ tarafta boş bir yerde sağ tuşa basılarak New-Dword 32 bit Value komutu verilir.
  • Value Name olarak ChangeExpiredPasswordEnabled Value Data olarak 1 yazılır ve OK butonuna basılır.
  • Komut satırında iisreset /noforce komutu verilir.
  • Kullanıcı owa üzerinden oturum açmaya çalıştığında eski parolası ve yeni vermek istediği parola sorulur.
  • Kullanıcı yeni verdiği parola ile çalışmaya devam edebilir.