Bu yazımda sizler ile Exchange 2010 SP1 Üzerinde bazı ipuçlarını paylaşacağım.
Transport Rule ile çeşitli Domain’lere mail gönderiminin engellenemesi
Firma politikarınıza göre bu işlem sayesinde user’larınızın belirttiğiniz domainlere mail atmasını engelleyebilirsiniz.
Öncelikle Exchange Management Console (EMC) üzerinden Organization Configuration > Hub Transport > Transport Rules tabına tıklıyoruz.
image001
Transport Rules sekmesindeyken Mouse ile sağ klik New Transport Rule kısmını seçiyoruz.
image002
Kuralımıza isim veriyoruz. Yazacağımız kuralın işlem sonunda aktif olmasını istersek , Enable Rule butonunu işaretliyoruz.
image003
Next ile ilk ekranı geçtikten sonra , “From Users that are inside the organization” ve “When a recipients address contains specific words” seçeneklerini seçip Specific Words’e engellemek istediğimiz domain isimlerini ekliyoruz.
image004
Actions bölümünde “Send Rejection Message to Sender with enhanced status code” seçip mesajımızı yazıyoruz.

 

 

image005

 

Sonraki adımları Next ile geçiyor ve New butonuna tıklıyoruz. Kuralımızın oluşturmuş olduk.

 

image006

 

 

 

 

 

Exchange Management Console (EMC) üzerinden Organization Configuration > Hub Transport > Transport Rules tabına baktığımızda kuralımızın oluştuğunu görüyoruz.

image007
Şimdi yaptığımız kural çalışıyormu bakalım.
OWA üzerinden Ufuk kullanıcısı ile login olup, test için bir mail atıyorum.
image008
Kuralımız başarılı bir şekilde çalışmaktadır.
image009
Farklı Domainleri bu kurala ekleyerek gönderimi engelleyebilirsiniz.
Ayrıca bu kuralı aşağıda ki Cmd’let yardımı ile PowerShell üzerinde’de oluşturabiliriz.
New-TransportRule -Name ‘Yahoo”ya Gönderimi Engelle’ -Comments ‘@yahoo.com Domainine mail gönderimi engellenmiştir.’ -Priority ’0′ -Enabled $true -FromScope ‘InOrganization’ -RecipientAddressContainsWords ‘@yahoo.com’ -RejectMessageReasonText ‘Yahoo.com Domainine Mail Gonderimi Yasaklanmistir!’ -RejectMessageEnhancedStatusCode ’5.7.1′
Exchange 2010 SP1 Üzerinde Outlook 2010 için Kullanıcılara Resim Ekleme
Active Directory üzerinde resmi olmayan bir User’ın gönderdiği mail’e göz attığımıda User’ın Outlook 2010’un herhangi bir thumbnail resmi göstermediğini görüyoruz.
image010
Ufuk TATLIDIL User’ının Attribute Editor altında’ki thumbnail bilgisinde herhangi bir resmin eklenmediğini görüyoruz.
image011
Bu User’ı contactlarımıza ekleyip resim koyabilirsiniz. Exchange 2010 Import-RecipientDataProperty‘i kullanarak Active Directory’e kullanıcı için resim yükleyip Outlook 2010 üzerinden bu resmi görebilirsiniz.
Yapmamız gereken İşlemler;
1. Resim’i düzenleyin. Maksimum boyut 10 kb. Boyutune getirmeniz gerekiyor.
2. Global Cataloglara ThumbnailPhoto Attribute bilgisinin kopyalanmasını sağlayacağız.
Windows 2008r2 üzerinde Start>Run>MMC yazın ve enter’a basın. Mmc ekranından File> Add or Remove Snap-ins’e tıklayın. Açılan ekranda Active Directory Schema’yı seçin ve Add ile ekleyerek açın.
Not : Active Directory Schema görünmüyor ise aşağıda ki komutu çalıştırmalısınız.
Start > Run> regsvr32 schmmgmt.dll
image012
Daha sonra Attributes altında thumbnailphoto’ya geliyoruz.
image013
Thumbnailphoto Properties kısmına geliyoruz. Replicate this attribute to the Global Catalog box’ını işaretliyor ve Apply ile kayıt edip çıkıyoruz.
image014
Yukarıdaki işlemler sonunda eklemek istediğimiz resmimizi bir link veya klasör dizini olarak belirtmeliyiz.
Ben c:\resim\ufuk.jpg olarak resmimin adresini belirteceğim.
PowerShell için gereken Cmd’letimiz;
Import-RecipientDataProperty -Identity ufuk.tatlidil -Picture -FileData ([Byte[]]$(Get-Content -path “C:\resim\ufuk.jpg” -Encoding Byte -ReadCount 0))
image015
Ufuk TATLIDIL User’ının Attribute Editor altında’ki thumbnail bilgisine tekrar göz atıyoruz.
image016
Get-ChildItem komutu ile yapınızda ki Resim eklenmiş Userları görebilirsiniz.
image017
İşlemlerin sonunda Ms Outlook 2010 üzerinden kontrollerimizi yapalım.
image018
image019
İşlemlerin sonunda başarılı bir şekilde Exchange 2010 Sp1 yapımızda bulunan User’lara resim atamış olduk.
Bu işlemi Exchange Management Shell üzerinde aşağıda belirttiğim Script yardımıyla gerekli alanları düzenleyerek yapabilirsiniz.
1-) .\UploadPhoto.ps1 <mailbox-name>
2-) param([Switch]$all, [String]$UserName)
3-) #Default Values. Change them based on your environment.
$DefaultPhotoPath = ‘C:\Photos’
4-) Function CheckPhoto(){
Write-Warning “Validating file(s)..”
Write-Host “File exists… ” -nonewline
If (Test-Path $PhotoPath)
{
Write-Host “[OK]” -ForeGroundColor Green
Write-host “Photo size… ” -nonewline
$PhotoSize = Get-ChildItem $PhotoPath | select Length
If ($PhotoSize.Length -le 10000) { Write-Host “[OK]” -ForeGroundColor Green } Else { Write-Host “[Fail]” -ForeGroundColor Red; exit }
}
Else
{
Write-Host “[Fail]” -ForeGroundColor Red
Exit
}
}
5-)If ( $all -eq $true)
{
Write-Warning ” ## This action will upload all pictures of C:\Photos to the AD users.”
Write-Warning ” ## All pictures must have the same name of the usernames”
Write-Warning “Are you sure that you want upload all pictures to the users (Y/N)?”
$Opt = Read-Host
If ( $Opt -eq ‘y’ ) { UploadAll; } Else { Write-Host “No changes were made.”; Exit }
}
Else
{
$PhotoPath = $DefaultPhotoPaty + $UserName + ‘.jpg’
CheckPhoto;
If ( $AbortMission -eq ‘$true’ ) { Write-Error “Please, review the errors and try again.” } Else { Import-RecipientDataProperty -Identity $UserName -Picture -FileData ([Byte[]]$(Get-Content -path $PhotoPath -Encoding Byte -ReadCount 0)) }
}
Exchange Server 2010 SP1 Outlook Web App Ekranında Firma Bilgisi Yayınlama
Exchange 2010 SP1’de OWA login ekranı bildiğiniz üzere klasik görünüme sahiptir.
image020
Bir ufak işlem ile OWA ekranına şirket veya dilediğiniz bir bilgiyi ekleyebilirsiniz. Hemen işlemlerimize başlayalım.
“C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\Owa\auth” altındaki Logon.aspx dosyasını editor ile açıp aşağıdaki gibi istediğimiz bilgileri girip kayıt ediyoruz.
image021
image022
İşlemler sonunda OWA ekranımıza istediğimiz bilgiyi girdik. Siz de firma bilgilerini girebilirsiniz.
Exchange 2007-2010 OWA Çıkış sayfasına “Sign in” butonu ekleme
Exchange 2007 ve Exchange 2010 SP1 yapınız’da kullandığınız OWA sayfasına Sign in butonu ekleyebilirsiniz. Bu işlem için aşağıda belirttiğim adımları uygulamanız yeterlidir.
Exchange 2010 için “C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V14\ClientAccess\Owa\auth”
Exchange 2007 için “C:\ProgramFiles\Microsoft\Exchange Server\ClientAccess\Owa\auth”
altında bulunan Logoff.aspx dosyasında “logoffclose” kelimesinin bulunduğu satırın (Exchange 2007 SP2′de 115nci, Exchange 2010′da 123ncü satır) üzerindeki satıra aşağıda ki kodu tek satır olarak ekliyoruz.
<input id=”btnCls” type=”submit” title=”Sign In” value=”Sign In” onclick=”window.navigate(‘https://mail.ufuktatlidil.com/owa’)” onmouseover=”this.className=’btnOnMseOvr’” onmouseout=”this.className=’btn’” onmousedown=”this.className=’btnOnMseDwn’”>
Html kodu eklemeden önceki OWA durumu.
image023
OWA üzerinden kullanıcı LogOff ile çıktığında tekrar OWA adres bilgisini girmeden bağlanmasını bu işlem ile sağlayabiliriz.
image024
Makalemizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur.