Sisteminizde bulunan Exchange 2010 mail serverın üzerine yeni çıkan SP (service pack) yüklerken aşağıdaki gibi bir hata alabilirsiniz.

“Error: The Active Directory Schema is not up-to-date and Ldifde.exe is not installed on this computer. You must install Ldifde.exe by running Add-WindowsFeature “RSAT –ADDS”.

Exchange-SP-Error

Bu durumda yapmanız gereken, Exchange Server üzerinde windows powershelli açın. Ve şu komutları uygulayın.

Import-Module Servermanager
Add-WindowsFeature “rsat-adds”

Install-admin-tools

Akabinde exchange serverı restart edip, service pack yüklemesini yapabilirsiniz.