Sorun:

Exchange 2010 sp3 kullanıyoruz.

Sistem içinde ki tüm mailboxlarda belli bir subject’e sahip olan mailleri silmek istiyorum. Aşağıda ki gibi bir komut ile kısmen yapılabiliyor fakat tek bir kullanıcı da geçerli. Tüm kullanıcılarda bu komutu koşturmak için ne yapmak gerek.

Çözüm:

New-ManagementRoleAssignment -Role “Mailbox Import Export” -User username

Sonra ise aşağıdaki komut ile tüm posta kutularında silme işlemi yapabilirsiniz

Get-mailbox | Search-Mailbox -SearchQuery ‘Subject:”xxxyyyxxxyyy”‘ –DeleteContent