ForeFront UAG 2010 SP1 Üzerinde Terminal Server Remote Desktop Services yardımı ile Program Publish işlemleri gerçekleştirebiliriz. Bu işlem, şirket dışında bulunan kullanıcılarızın Publish ettiğiniz programları rahatlıkla erişebilmesini sağlayacaktır. Kullanıcılarınız içinde bir Url üzerinden Publish ettiğiniz her programa erişebilme imkânı sağlıyor.

Terminal server 2008 ve r2 sürümü üzerinde publish edilen web apps’ları ForeFront UAG 2010 üzerinden publish bize merkezi bir denetim kazandıracaktır.
Lab ortamım aşağıda ki gibi yapılandırılmıştır.

·         Server 1

§  Windows 2008r2 Enterprise

§  Domain Controller “ufuktatlidil.com

§  Microsoft Exchange 2010 SP1

§  Terminal Services

§  Remote App Manager

·         Server 2

§  Windows 2008r2 Enterprise

§  Forefront Unified Access Gateway Service Pack 1

§  Forefront Theart Management Gateway Service Pack 1

https://uag.ufuktatlidil.com adresinin ilk haline bakarsak, Portal üzerinde herhangi bir Publish edilmiş program bulunmadığını görüyoruz.
Daha önceden benim Publish Ettiğim Exchange 2010 ve File Access dışında herhangi bir Publish bulunmamaktadır.
image001
Domain Controller üzerinden Remote App Manager’ı açıyoruz.
image002
Remote App Manager’ı açtıktan sonra, sağ tarafta bulunan Action bölümünden Add Remote App Programs linkine tıklıyoruz.
image003
Welcome ekranını Next ile geçtikten sonra karşımıza RemoteApp Program Listesi geliyor.
image004
Ben aşağıda işaretlediğim seçeneklerim yanında Browse butonuna tıklayarak dsa.mscyide ekledim.
Böylelikle Aşağıda belirttiğim Programları Publish edeceğim.

·         Active Directory Administrative Center

·         Active Directory Module for Windows PowerShell

·         Internet Information Services (IIS) Manager

·         Active Directory Users and Computers (dsa.msc)

image005
Next ve Finish ile bitiriyoruz. RemoteApp Manager’in son hali aşağıda ki gibidir. Seçtiğimiz programlar eklenmiş görünüyor.
image006
Bu işlemler sonunda yaptığımız ayarları Remote App Manager üzerinde Actions bölümünden Export Remote App Settings linki yardımı ile Export ediyoruz.
image007
Export the RemoteApp Programs list and settings to a life işaretleyip , OK butonuna tıklıyoruz.
image008
File Name belirtip, Desktop’a kayıt ediyoruz.
image009
Başarılı bir şekilde kayıt işlemini gerçekleştirdik.
image010
image011
Oluşturduğumuz ufuktatlidil.tspub dosyasını Forefront Unified Access Gateway’in bulunduğu sunucuya kopyalıyoruz. Daha sonra Forefront Unified Access Gateway Management Consolu açıyoruz.
Resim üzerinde görüldüğü gibi daha önceden oluşturduğum Trunk üzerinde Portal,Exchange 2010 ve File Access Publishlerini gerçekleştirmiştim.
Aynı Trunk üzerinde Applications  altında bulunan Add butonuna tıklıyoruz.
image012
Welcome ekranını Next ile geçiyoruz.
En altta bulunan Terminal Services (TS)/Remote Desktop Services (RDS) altından RemoteApp’ı seçerek Next ile sonra ki adıma geçiyoruz.
image013
Configure Application altında Application Name belirtip , sonra ki adıma geçiyoruz.
image014
Select Endpoint Policies kısmını default olarak bırakıp , Next ile sonra ki adıma geçiyoruz.
 

image015

Import RemoteApp Programs adımında ufuktatlidil.tspub Path’ini belirtiyoruz. Otomatik olarak FQDN bilgimiz otomatik olarak gelmektedir. IP Addresses bölümüne Dış Bacak IP’mizi yazıp, sonra ki adıma geçiyoruz.
image016
Select Publishing Type kısmında Publish edeceğimiz Programların listedini görüyoruz. İstediğimiz programları Published RemoteApps kısmına taşıyoruz.
image017
image018
Next ile sonraki adıma geçiyoruz.
Configure Client Settings Default olarak bırakıp, sonra ki adıma geçiyoruz.
image019
Portal bilgilerimizi gösteriyor.
image020
Authorization > Authorize All Users işaretli şekilde bırakıp, sonra ki adıma geçiyoruz.
image021
Son ekranımızıda Finish ile bitiriyoruz.
image022
UAG Trunk’ımız altına UAG Program Publish > Remote App Application’umuz geldi.
image023
File menüsünden Active işlemini yapıyoruz.
image024
image025
Activate işlemi tamamlandı.
image026
ForeFront UAG 2010 Üzerinde Terminal Server Remote Desktop Services Program Publish işlemlerini tamamldık. Tekrar https://uag.ufuktatlidil.com adresine giriş yapalım ve son duruma göz atalım. Portal üzerinde Publish edilmiş programlarımızı görüyoruz.
image027
Aşağıda Publish ettiğimiz Programları görüyoruz.

·         Active Directory Administrative Center

·         Active Directory Module for Windows PowerShell

·         Internet Information Services (IIS) Manager

·         Active Directory Users and Computers (dsa.msc)

image028
Publish ettiğimiz Programların çalışıp, çalışmadığını test edelim.
Active Directory Administrative Center Connection kurmaya başlıyor.
image029
image030
Başarılı bir şekilde çalıştı.
image031
Birde Active Directory Users and Computers (dsa.msc) çalıştırmayı deneyelim.
Connection kurmaya başlıyor.
image032
Başarılı bir şekilde Connection kurarak karşımıza Active Directory Users and Computers kısmını getirdi.
image033
Önemli: Forefront Unified Access Gateway üzerinden Publis edilen Programlara erişim yapacak User’ların İlgili server’a erişim için Remote Desktop Users yetkisiki olması gerekmektedir.
image034
Makalemizin sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur.