Bu yazımızda sizler ile Windows 2008r2 Server üzerine Exchange 2013 Server kurulumunu paylaşacağım. Kurulum senaryosu küçük ve orta ölçekli firmalarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Lab ortamımızda 1 adet Windows 2008r2 with SP1 Standart Server kurulu. Bu sunucumuzun üzerinde Domain Controller rolüde yüklü durumdadır.
 
Önerim DC ve Exchange Server’i ayrı ayrı sunucularda barındırmanız yönündedir.
 
Kurulum Gereksinimleri;
 
 1. Microsoft .NET Framework 4.5
 2. Windows Management Framework 3.0
 3. Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
 4. Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit
 5. Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit
 6. Microsoft Knowledge Base article KB974405 (Windows Identity Foundation)
 7. Knowledge Base article KB2619234 (Enable the Association Cookie/GUID that is used by RPC over HTTP to also be used at the RPC layer in Windows 7 and in Windows Server 2008 R2)
 8. Knowledge Base article KB2533623 (Insecure library loading could allow remote code execution)
 9. http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=34595 (Windows6.1-KB2506143-x64.msu)
 
Yukarıda ki linklerde bulunan programları kurduktan sonra aşağıda adımları uygulayın.
 
UcmaRuntimeSetup kurulumu için Desktop Experience kurulumu gerekmektedir.
 
Powershell’i açın (Run As Administrator) Sırasıyla aşağıdaki komutları çalıştırın.
 
Import-Module ServerManager
  
Add-WindowsFeature RSAT-ADDS
  
 
Add-WindowsFeature Desktop-Experience, NET-Framework, NET-HTTP-Activation, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Web-Server, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI
 
 
image001
 
image002
 
 
Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit yüklemeye çalıştığınızda “Media Foundation” yüklenmemiş hatası alabilirsiniz. Bu durumda aşağıdaki adımları kullanarak Media Foundation özelliğini yükleyebilirsiniz. Yükledikten sonra sunucunuzu restart etmeniz gerekiyor.
 
Powershell’i açın (Run As Administrator)
 
Import-Module ServerManager
 
Add-WindowsFeature Server-Media-Foundation
 
Aşağıda belirttiğim komutu çalıştırın ve ASP.NET ile IIS’in uygun şekilde çalıştıralım.
 
Powershell’i açın (Run As Administrator)
 

·         C:\>cd “c:\Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\aspnet_regiis.exe” -ir –enable

·         C:\> IISReset

 

WinRM’i kontrol etmek için aşağıdaki komutu kullanın,
 
 • winrs.exe -r:Server_Adı ipconfig
 
Bağlanılamadığına dair bir uyarı alıyorsanız aşağıdaki komutu kullanın.
 
 • Winrm quickconfig
 
image003
 
 
image004
 
 
image005
 
 
Mailbox sunucusu için Task Schedule servisinin Enabled ve Otomatik olması gerekiyor.
 
 
image006
 
 
Net.TCP Port Sharing service’inin Enabled ve Otomatik çalışır durumda olması gerekiyor.
 
 
image007
 
 
Ön hazırlıklar sonrası kurulum işlemlerine başlayabiliriz.
 
Forest ve domain bazında çalıştırılması gereken komutları çalıştırmayla başlayalım. İşlemler için kullanacağınız hesabın aşağıdaki gruplara üye olması gerekmektedir.
 

·         Enterprise Admin

 • Domain Admin
 • Schema Admin
 
Aşağıda ki komutları sırasıyla Exchange kuracağınız sunucu üzerinde çalıştırma başlayalım. İlk komut schema üzerinde ilgili Exchange 2013 Attribute’lerini ekleyecektir. İkinci ve üçüncü komutlar ise ilgili grupları yaratıp yetkilendirme yapacaklardır.
 
 • setup.exe /prepareschema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
 • setup.exe /preparead /organizationname:UFUK /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
 • setup.exe /preparedomain /IAcceptExchangeServerLicenseTerms
 
Sisteminizde birden fazla domain ya da child domain varsa yukarıdaki ikinci ve üçüncü komutu iş yaptığınız domain’ler de tekrar tekrar çalıştırabilirsiniz. Aynı zamanda aynı komutu tekrar kullanmak yerine örneğin üçüncü komut için /PrepareAllDomains parametresini de tercih edebilirsiniz.
 
 
image008
 
 
image009
 
 
image010
 
 
Şimdi standart kurulum adımlarına geçebiliriz.
 
Setup.exe’ yi iso veya Dvd içeriğinden çalıştıralım.
 
 
image011
 
 
image012
 
 
image013
 
 
image014
 
 
Introdiction ekranını next ile geçiyoruz.
 
 
image015
 
 
License Agreement kısmını onaylayıp, next ile geçiyoruz.
 
 
image016
 
 
Recommended Settings kısmında Don’t use recommended settings’i işaretleyip sonraki adıma geçiyoruz.
 
 
image017
 
 
 
Server Role Selection kısmında Mailbox Role, Client Access Role seçip, sonraki adıma geçiyoruz.
 
 
image018
 
 
 
 
image019
 
 
Malware Protection kısmını Aktif etmeden devam ediyoruz.
 
 
image020
 
 
Installing Exchange on a domain controller is not recommended açıklaması için aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz.
 
 
 
image021
 
 
Kurulum işlemi başladı.
 
 
image022
 
 
image023
 
 
Kurulum başarı ile tamamlandı. Reboot ediyoruz.
 
 
image024
 
 
 
Managament Console bağlanıyoruz.
 
 
image025
 
 
image026
 
 
image027
 
 
Kurulum işlemi başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. Başka bir makalede görüşmek üzere.