Exchange 2013 ile birlikte DAG “Database Availability Group” kurulum/yapılandırma oldukça basit hale getirildi. Bu yazımda DAG yapısının gerekli durumlarda nasıl kaldırılacağını paylaşacağım. DAG’ ı kaldırma nedenlerimizi sıralarsak; yapı değişikliği, DAG üyesi olan sunucuda ve/veya Exchange yapısında sorunların olması, migration sonrası yeniden yapılandırma gibi birden çok neden olabilir. Öncelikle mevcut olan DAG yapımıza göz atalım. Ortamda 2 Node DAG yapılandırılmış şekilde Exchange 2013 CU3 mevcut. Witness Server olarak Doman Controller yapılandırılmış şekilde.
 • DC.msexchangetr.local        Witness Server
 • MBX-1.msexchangetr.local DAG Üyesi
 • MBX-2.msexchangetr.local DAG Üyesi

1

Database Copy’ lerde yapılandırılmış durumda. Sağlıklı bir şekilde DAG yapısı çalışıyor.

2

Adsiedit.msc altında aşağıdaki yolu izleyerek DAG konfigürasyonunu görebilirsiniz.

ADSIEDIT.MSC >> Configuration [dc.msexchangetr.local

CN=ExServerName,CN=Servers,CN=First Administrative Group,CN=Administrative Groups,CN=ExOrg Name,CN=Microsoft Exchange,CN=Services,CN=Configuration,DC=DomainName,CN=Com

3

Get-MailboxDatabase MBX-1 | Format-List *lag* ve Get-MailboxDatabase MBX-2 | Format-List *lag* komutlarıyla lag’ ları kontrol edebilirsiniz.

4

Remove-MailboxDatabaseCopy MBX-1\MBX-1 komutuyla Database kopyalarını siliyoruz.

5

Remove-MailboxDatabaseCopy MBX-2\MBX-1 komutuyla 2. Database kopyasını siliyoruz.

6

Database kopyalarını PowerShell üzerinden yaptık. DAG üyelerini de ecp konsol üzerinden kaldıralım.

ECP > Servers > Databe Availability Group altında bulunan Manage DAG MemberShip butonuna tıklayalım.

7

Üye olan sunucuları seçip, – butonu ile silelim ve Save butonuna tıklayalım.

8

9

DAG üyeleri sorunsuz şekilde kaldırıldı.

10

Witness Server ve atanan IP bilgilerini silmek için kalem simgesine tıklıyoruz.

11

-Butonu ile ip adresini siliyoruz.

12

General linkinde ise Witness server dizin ve path bilgisini siliyoruz.

13

Save ettikten sonra çöp kutusu simgesine tıklayarak DAG yapımızı komple siliyoruz.

14

15

Adsiedit ile kontrol ettiğimizde DAG yapısının silindiğini görebiliriz.

16

Bu işlemi PowerShell üzerinden aşağıda ki komutla da yapabiliriz.

Remove-DatabaseAvailabilityGroupServer -Identity DAG-2013 -MailboxServer MBX-1

Remove-DatabaseAvailabilityGroupServer -Identity DAG-2013 -MailboxServer MBX-2

 

Recover a Single DAG Mailbox Server Member

Yukarıda belirttiğim işlemler ile DAG yapımızı tamamen ortamdan kaldırdık. Ancak; DAG yapısını kaldırmadan, DAG üyesi olan  Exchange 2013 üzerinde crash meydana geldi. Bu durumda ne yapacağız?

Aşağıda ki adımları uygulamamız yeterli olacaktır.

Crash olan sunucuyu DAG Üyeliğinden silip, Database Kopyasını remove ediyoruz.

Veya aşağıda ki komutu kullanıyoruz.

Remove-DatabaseAvailabilityGroupServer -Identity DAG-2013 -MailboxServer MBX-1 ConfigurationOnly

Daha sonra aşağıda ki adımları uyguluyoruz.

 • Active Directory üzerinden Computer Name’ i siliyoruz ve Domainden çıkartıyoruz.
 • Domaine tekrar aynı Computer Name ile Join ediyoruz
 • IIS’i tekrar kuruyoruz.
 • .net framework 3.51 tekrar kuruyoruz.
 • Office Filter Pack tekrar kuruyoruz.
 • Command Prompt’ u run as administrator olarak açıyoruz.
 • Exchange 2013 setup üzerinden aşağıdaki cmdleti çalıştırıyoruz.
 • Setup.com /m:RecoverServer

 

Setup.com /m:RecoverServer işlemi bittikten sonra aşağıda ki cmdletler ile tekrar DAG yapısına member edip, mailbox kopyalarını DAG’a ekliyoruz.

Add-DatabaseAvailabilityGroupServer -Identity DAG-2013 -MailboxServer MBX-1

Add-MailboxDatabaseCopy -Identity <DBName> -MailboxServer <destination mailboxservername> -ReplayLagTime 0.00:01:00 –truncationlagtime 0.00:01:00 -ActivationPreference number

Suspend-MailboxDatabasecopy –identity <DBName\destinationservername>

Update-MailboxDatabaseCopy -Identity <DBName\destinationservername> -SourceServer <sourcemailbox server> -DeleteExistingFiles

Bu işlemleri ECP konsol üzerinden de yapabilirsiniz.

NOT:

Update ve Konfigürasyonun oturma süresi DB’nin boyutuna göre 24 saat’i bulabilir.