SCCM kurulumu ile windows updatelerinizi dağıtımını yapmak isteyebilirsiniz, wsus kurulumunu tamamladınız fakat "WsusContent are incorrect." hatası alıyorsanız yapmanız gerekenler aşağıdaki şekildedir.1-wsus kurlumunu yaptığınız wsus content klasörünü bularak, sağ tıklayarak paylaşım ve güvenlik ayarları sekmesine gelerek, Network Service i okuma izni vermeniz gerekmektedir.
2-C:WindowsTemp ve C:WindowsMicrosoft.NETFramework64v2.0.50727Temporary ASP.NET Files klasörlerine yine aynı izni vermeniz gerekmekte
bu klasörlere gerekli izinleri verdiğimizde senkonizasyon otomatik olarak başlayacaktır.