Merhaba arkadaşlar,

Bu dökümanda sizlere Exchange Server 2010 SP3 ortamında mailbox databaseleri üzerindeki kullanıcı mailboxlarını .PST file içine çıkarmanız gerektiğinde hangi komutu kullanmanız gerektiğini anlatmaya çalışacağım.

İşlemlerimizi Exchange PowerShell üzerinde yapacağız, Power Shell'in Run As Administrator ile yönetici yetkileri ile açmanızı tavsiye ederim.

Öncelikle mailbox export işlemini yapacak olan kullanıcı hesabına bu işlemi yapabilmesi için yetki vermemiz gerekiyor. Exchange sunucunuzu yönetmiş olduğunuz kullanıcı hesabı Domain Admin, Enterprise Admin veya Exchange Admin olsada bu kullanıcı hesabına bu komutu kullanarak bu işlem için gerekli olan yetkiyi tanımlamalısınız.

Power Shell üzerinde çalıştıracağınız aşağıdaki komut ortamınızdaki Administrator isimli kullanıcıya mailbox import veya export yetkisini atayacaktır.

Siz örnek kodlardaki kırmızı alanları ortamınızdaki kullanıcı adlarına göre ve adreslere göre değiştirseniz yeterli olacaktır.

New-ManagementRoleAssignment –Role “Mailbox Import Export” –User Administrator

Yetki verme işlemi sorunsuz bittikten sonra aşağıdaki komutu kullanarak herhangi bir kullanıcının maillerini .PST dosyasına çıkartabilirsiniz.

New-MailboxExportRequest -Mailbox usernameyazalim -FilePath “D:\username.pst

.PST dosyasını local diskler yerine bir network paylaşımına çıkarmak isterseniz network üzerinde paylaşıma açtığınız bu alana erişim yetkilerini verirken Exchange Trusted Subsystem güvenlik grubuna Full Yetki vermeniz sorunsuz aktarım yapmanız için uygun olacaktır. Network adresine .PST export ederken komutu aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz.

New-MailboxExportRequest -Mailbox usernameyazalim -FilePath “\\FILESRV\EXPORT\username.pst


Import veya Export işleminin ne durumda olduğunu gözlemek için aşağıdaki komutu kullanabilirsiniz.

Get-MailboxExportRequest | Get-MailboxExportRequestStatistics


Faydası olması dileklerimle.