Bu makalede SCCM 2012 ile Workgroup ortamında çalışan bilgisayarlar için SCCM 2012 Ajan kurulumundan bahsedilecektir.

Bu konu ile ilgili birden fazla metot kullanılabilir. Özellikle yapınızda Orchestrator mevcut ise birazdan bahsedilecek olan kurulum adımları otomatikleştirilebilirde.

Configuration Manager ajanlarını, Workgroup ortamlarda kullanmanın bazı dezavantajları mevcuttur. Bunlardan kısaca bahsetmek gerekirse;

- AD ile entegre olan özelliklerden faydalanamazsınız. Yani AD Discovery Methots, Global Roaming kullanılamaz.

-Kullanıcılar AD ile Sync olmadığı için localhost'da bulunan lmhost dosya tanımlarını el ile tanımlamak ve güncelliğini sağlamak zorundasınız

-SCCM 2012 ile birlikte kullanıma sunulan User Deployment yani kullanıcılara dağıtım özelliği gerçekleştirilemez.

-AD ile entegre olmadığı için kullanıcının local admin yönetimi yapılamaz. Bundan dolayı Agent kurulumu gerçekleştirilirken ilgili makinede local admin hakkında sahip bir kullanıcı ile çalışmak gerekir.

-Client Push Installation kullanılamaz. Yani Workgroup üyesi makinelerin her birinde tek tek Ajan kurulum işlemi yapmak gerekir.

-Workgroup bilgisayar, Kerberos ile kimlik doğrulama metotlarını kullanmadığı için SCCM konsolu üzerinde manuel olarak onaylamak gereklidir. Bu ayar aşağıdaki şekilde istenildiği gibi değiştirilebilir.

Ayrıca Workgroup üyesi Client yada Server, SCCM için Distribution Point olamaz.  Uzak lokasyonlarda Workgroup üyesi bilgisayarlar var ise program kurulumları için gereken paketleri Merkez Site üzerindeki DP'den alırlar (Bu işlem Boundary Group ile ayarlanarak farklı DP belirtilebilir.)

Bu gibi dezavantajlarının olmasına rağmen Workgroup istemciler Windows XP SP3, Windows XP x64 SP2, Windows XP Tablet PC SP3, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1  yada Embedded olarak kullanılan Windows Embedded Standard 2009, Windows Embedded POSReady 2009,Windows Fundamentals for Legacy PCs (WinFLP) cihazlar agent kurularak yönetilebilir.

Workgroup istemci üzerinde aşağıdaki değişiklikler yapılır.

1- lmhosts.sam dosyasına aşağıdaki bilgiler eklenir. (C:\Windows\System32\drivers\etc)

10.2.3.4 Siteserver #PRE
10.2.3.4 "SMS_SLP \0x1A" #PRE
10.2.3.4 "SMS_MP \0x1A" #PRE
10.2.3.4 "MP_P01 \0x1a" #PRE (P01 site kodu yapıda kullanılan Site Code göre değiştirilmelidir.)

10.2.3.4 olarak tanımlanan değer, SLP, MP servislerinin çalıştığı, SCCM servislerinin IP adreslerini temsil eder.  SCCM 2012 ile birlikte SLP rolü MP rolü ile birleştiği için SLP adresine mevcut MP adresinin girilmesi yeterlidir.

2- hosts dosyasına  iletişime geçmesi gereken sunucu veya sunucuların IP adresleri girilir.

10.2.10.4   SCCM    SCCM.sccmlab.com.tr

3- komut satırı administrator hakkı ile açılır ve Agent kurulumu için gereken parametre çalıştırılır. Burada iki türlü yol izlenebilir

a. SCCM Agent Installation paketi Workgroup bilgisayar üzerine kopyalanmış ise örneğin C:\SCCM2012 klasörü içine

ccmsetup.exe /source:C:\SCCM2012 SMSSITECODE=P01 SMSMP=SCCM.sccmlab.com.tr DNSSUFFIX=sccmlab.com.tr

bu sayede kurulum dosyaları DP üzerinden alınmadan kurulum sağlanacaktır.

b.Agent Installation Paketi kopyalanmadan aşağıdaki komut çalıştırılır

ccmsetup.exe SMSSITECODE=P01 SMSMP=SCCM.sccmlab.com.tr FSP=SCCM.sccmlab.com.tr DNSSUFFIX=sccmlab.com.tr /mp:SCCM.sccmlab.com.tr  (MP ve FSP rolü aynı sunucu üzerinde ise)

Kurulum tamamlandıktan sonra SCCM sunucu üzerinden erişim gerekiyorsa SCCM sunucunun hosts dosyasına Workgroup bilgisayarın adı ve IP adresi eklenmelidir.

işlemler tamamlandıktan bir süre sonra SCCM konsoluna ilgili makine gelecektir. SCCM admini, bu bilgisayarı Approve etmelidir.

İşlemler tamamlandıktan sonra ilgili istemciler yönetilebilir hale gelir. Donanım,Yazılım envanteri, Program, windows Update dağıtımı bu istemcilere uygulanabilir.

Yukarıda donanım ve yazılım envanter detayını gösteren ekran paylaşılmıştır.

Yukarıdaki resimde Workgroup istemci, üye olduğu collection üzerinde bulunan dağıtımları otomatik olarak aldığı görülebilir.