Exchange 2010/2013Yapımızda Dinamik Gruplar oluşturmak isteyebiliriz. Ancak, bilindiği üzere gelişmiş IT yapılarında bütün IT ekibine Admin yetkisi verilmez. Delegate yetkisini verilir. Sizde delegate yetkili bir Adminsiniz. Ancak, Exchange EMC veya ECP üzerinde Grup, User vb. işlemleri oluşturma yetkiniz yok. Peki, bu durumda ne yapacağız? PowerShell scriptler ile yetkilerimiz dahilinde istenilen işlemleri gerçekleştirebilir. Sizler ile PowerShell üzerinde Dinamik Grup (Dynamic Distribution Group) oluşturmayı göstereceğim. Fakat sadece gurubu oluşturup, bırakmayacağız. PowerShell’ e ekli bir paremetre ile Active Directory içerisinde ki User’ ın Job içeriğine göre oluşturduğumuz gruba otomaik dahil edeceğiz.

Örnek:

IT OU’ sunun altında Ufuk.Tatlidil ve Ilkim.Ada diye 2 adet IT Admin var. Bu Adminlerin AD User Job Title ‘nda IT Admin yazıyor.

Bu iki Admini aşağıda ki PowerShell kodu ile tek işlem sayesinde Bilgi İşlem Dinamik Grup (Dynamic Distribution Group) ‘na dahil edeceğiz.

New-DynamicDistributionGroup -Name "Bilgi Islem" -OrganizationalUnit "msexchangetr.local" -RecipientContainer "msexchangetr.local" -RecipientFilter {RecipientType -eq "UserMailbox" -and Title -eq "IT Admin"}

Group Name  : Bilgi Islem

Group Mail    : BilgiIslem@msexchangetr.org

Parametre      : Title –eq (Job Title)

User Title        : IT Admin

PowerShell komutumuzu çalıştırdık.Grubumuz başarıyla oluştu.
Membership içeriğinde gerekli değişkenleri görebiliriz.

((((RecipientType -eq 'UserMailbox') -and (Title -eq 'IT Admin'))) -and (-not(Name -like 'SystemMailbox{*')) -and (-not(Name -like 'CAS_{*')) -and (-not(RecipientTypeDetailsValue -eq 'MailboxPlan')) -and (-not(RecipientTypeDetailsValue -eq 'DiscoveryMailbox')) -and (-not(RecipientTypeDetailsValue -eq 'PublicFolderMailbox')) -and (-not(RecipientTypeDetailsValue -eq 'ArbitrationMailbox')))

Şimdi oluşturduğumuz bu guruba mail atalım. Atılan mailin Ufuk.Tatlidli@msexchangetr.org ve ilkim.ada@msexchangetr.org adreslerine ulaşıp, ulaşmadığını kontrol edelim.
Mail Ufuk’ a ulaştı.Mail İlkim Ada’ ya ulaştı.İşlemlerimiz başarılı bir şekilde tamamlandı.

Faydalı olması dileğiyle.