Merhaba;
Exchange 2013 Server üzerinde anlık olarak User Mailbox Limitlerini görmek isterseniz aşağıda belirttiğim PowerShell' i çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca komutun bir özelliği de raporu .csv formatında belirttiğiniz path' e export etmesi.

PS Code:
Get-MailboxStatistics -server EX13DAG1 | Sort-Object TotalItemSize -Descending |select-object DisplayName, totalitemsize, StorageLimitStatus | export-csv c:\mbx.csv