Merhaba;

Exchange 2013 Server üzerinde Exchange PowerShell ' i kullanarak mail gönderimi sağlayabiliriz. İlgili PowerShell komutlarını aşağıda sizler için örnekledim.


send-mailmessage -from "Gonderen E-MAIL" -to "Alıcı E-MAIL" -subject "Konu" -smtpServer SMTP Server' ınız

send-mailmessage -from "ilkim.ada@msexchangetr.org" -to "ufuk.tatlidil@msexchangetr.org" -subject "MsExchageTR.org" -smtpServer mail.msexchangetr.org