Get-MailboxStatistics komutu biraz daha açarak PowerShell üzerinden .csv formatında user mailboxları ile ilgili bir çok detaya ulaşabiliriz. Bir örnekleme yapmak gerekirse, ufuk.tatlidil@msexchangetr.org mailbox' ına ait olan "DisplayName,ItemCount,TotalItemSize,TotalDeletedItemSize,LastLogonTime,LastLogoffTime" gibi bilgileri görebiliz.

Komutumuz:

Get-MailboxStatistics USERNAME-Kullanıcı Ismi | select-object DisplayName, ItemCount, TotalItemSize, TotalDeletedItemSize, LastLogonTime, LastLogoffTime | export-csv "c:\file.csv" -NoTypeInformation

Get-MailboxStatistics ufuk.tatlidil | select-object DisplayName, ItemCount, TotalItemSize, TotalDeletedItemSize, LastLogonTime, LastLogoffTime | export-csv "c:\file.csv" -NoTypeInformation