Merhaba;

Exchange Server Organizasyonumuz üzerinde bulunan user mailboxlarının raporlarını PS Script ile Attachment (.csv formartında) mail olarak gönderebilirsiniz.


Script Orjinal:

Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.Powershell.Admin -erroraction silentlyContinue
Get-MailboxStatistics USERHERE | select-object DisplayName, ItemCount, TotalItemSize, TotalDeletedItemSize, LastLogonTime, LastLogoffTime | export-csv “c:\file.csv” -NoTypeInformation

$file = “c:\file.csv”

Send-MailMessage -SmtpServer HUB.SERVER.IP.HERE -To COWORKER.EMAIL@DOMAIN.COM -From YOUR.EMAIL@DOMAIN.COM -Subject “SUBJECT HERE” -Body “BODY HERE” -attachment $file


Script İçeriğimiz:

 Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.Powershell.Admin -erroraction silentlyContinue
    Get-MailboxStatistics ilkim.ada | select-object DisplayName, ItemCount, TotalItemSize, TotalDeletedItemSize, LastLogonTime, LastLogoffTime | export-csv "c:\ilkim.ada.csv" -NoTypeInformation
    $file = "c:\ilkim.ada.csv"
    Send-MailMessage -SmtpServer mail.msexchangetr.org -To ufuk.tatlidil@msexchangetr.org -From UserReport@msexchangetr.org -Subject "ILKIM ADA E-MAIL REPORT" -Body "Merhaba; Ilgili rapor ekte' dir." -attachment $file


Bir notepad' e içeriği kayıt edip, kendi yapınıza göre düzenleyip, userreport.ps1 formatında kaydettim. Daha sonra PowerShell ile script' i çalıştırdım.

Hem Exchange sunucumuzun c:\ kısmına .csv file oluştu, hemde raporu mail olarak Ufuk.Tatlidil@msexchangetr.org adresine mail olarak (attachment) gönderdi.

Script için Doug Spear ve Msexchangeguru.com' a teşekkür ederim.
Thanks a lot for script.