Yapımızda ki Exchange Sunucumuzun FQDN, hangi Exchange Rolünün ve Versiyonunu öğrenmek için aşağıda ki ps kodunu kullanabilirsiniz.

Komut:

Get-ExchangeServer SUNUCU ISMI | Select Name,FQDN, ServerRole,Edition | fl

Get-ExchangeServer EX13DAG1 | Select Name,FQDN, ServerRole,Edition | flFaydalı olması dileğiyle.