Exchange Server PowerShell ile çok basit bir komut sayesinde bir user açabiliriz. Hatta komut ile hangi OU üzerinde olacağını ve mail adresinide belirtebiliriz.

Komutumuz:

New-Mailbox -Name User Name (kullanıcı ismi) -UserPrincipalName E-Mail -OrganizationalUnit  OU ADI

New-Mailbox -Name Technet.Wiki -UserPrincipalName tehcen.wiki@msexchangetr.org -OrganizationalUnit  IT
Kullanıcıya şifre atıyoruz.Kullanıcı Active Directory üzerinde ilgili OU' nun altında oluştu.


Mailbox' ı otomatik oluştu.

Faydalı olması dileğiyle.