PowerShell' i Run As Administrator modda açın ve aşağıda belirttiğim CMD'letsleri sırasıyla girin.

1-Install-WindowsFeature RSAT-Clustering-CmdInterface

2-Install-WindowsFeature Server-Media-Foundation

3-Install-WindowsFeature RSAT-ADDS

4-Install-WindowsFeature AS-HTTP-Activation, Desktop-Experience, NET-Framework-45-Features, RPC-over-HTTP-proxy, RSAT-Clustering, RSAT-Clustering-CmdInterface, RSAT-Clustering-Mgmt, RSAT-Clustering-PowerShell, Web-Mgmt-Console, WAS-Process-Model, Web-Asp-Net45, Web-Basic-Auth, Web-Client-Auth, Web-Digest-Auth, Web-Dir-Browsing, Web-Dyn-Compression, Web-Http-Errors, Web-Http-Logging, Web-Http-Redirect, Web-Http-Tracing, Web-ISAPI-Ext, Web-ISAPI-Filter, Web-Lgcy-Mgmt-Console, Web-Metabase, Web-Mgmt-Console, Web-Mgmt-Service, Web-Net-Ext45, Web-Request-Monitor, Web-Server, Web-Stat-Compression, Web-Static-Content, Web-Windows-Auth, Web-WMI, Windows-Identity-Foundation

İşlemler sonrası Sunucuyu restart edin. Ve aşağıda ki programları yükleyin.

Microsoft Unified Communications Managed API 4.0, Core Runtime 64-bit
Microsoft Office 2010 Filter Pack 64 bit
Microsoft Office 2010 Filter Pack SP1 64 bit

Bu kurulumlar sonrası tekrar restart edip, Exchange 2013 CU5 kurulumunu yapabilirsiniz. DAG yapınızda ki bütün sunucular için bu adımları gerçekleştirebilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle.