Exchange Server 2010 kurarken bu hatayı alıyorsanız Net.Tcp Port Sharing Service servisinin açılış şeklini manual den Automatic'e  çekmeniz yeterli olacaktır. Bunun için aşağıdaki PowerShell komutunu kullanabilirsiniz.


Set-Service NetTcpPortSharing -StartupType Automatic