Bu yazımda sizlere Exchange Organizasyonunuzda ki DAG üyelerinin sağlıklı, çalışıp, çalışmadığını test edebileceğimiz 2 adet önemli PowerShell komutunu paylaşacağım.

DAG Üyesi bazında kontrol sağlayacaksak:

Test-ReplicationHealth -Identity SERVERNAME

Test-ReplicationHealth -Identity EX13DAG1

DAG Bütün üyelerinin kontrolünü sağlayacaksak:

Get-DatabaseAvailabilityGroup | select -ExpandProperty:Servers | Test-ReplicationHealth