Exchange kullanıcı mailboxlarının izin kontrollerini aşağıda belirttiğim PowerShell komutları ile gerçekleştirebilirsiniz.

Get-MailboxPermission -Identity ufuk.tatlidil@msexchangetr.org | Format-List

Get-MailboxPermission -Identity ufuk.tatlidil -Owner

Faydalı olması dileğiyle.