Exchange server üzerinde ki Sertifika bilgilerinin tamamını görebilmek için aşağıda ki PS komutlarını kullanabilirsiniz.

Get-ExchangeCertificate | fl


Get-ExchangeCertificate | where {$_.IsSelfSigned -eq $true} | flFaydalı olması dileğiyle.