Exchange yapımızda ki Send As yetkili kullanıcıları öğrenmek istersek aşağıda ki PS komutlarını çalıştırmamız yeterli olacaktır.

Genel olarak kontrol için:
Get-Mailbox | Get-ADPermission | where {($_.ExtendedRights -like "*Send-As*")} | FT -WrapDAG yapınızda ki sunucu bazlı görmek için:

Get-Mailbox -Server "EX13DAG1" | Get-ADPermission | where { ($_.ExtendedRights -like "*Send-As*") -and ($_.IsInherited -eq $false) -and -not ($_.User -like "NT AUTHORITY\SELF") } | ft -wrap


Faydalı olması dileğiyle.